Felhívás a téli rezsicsökkentéssel korábban nem részesült háztartások részére

Felhívás
a téli rezsicsökkentéssel korábban nem részesült háztartások részére

A kormány előzetes felmérést folytat annak érdekében, hogy azok, akik földgáz, vagy távhőszolgáltatást nem vesznek igénybe és így nem részesültek a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben, háztartásonként megkaphassák az egyszeri természetbeni támogatást.

A Kormány döntése értelmében háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be természetbeni támogatás igénylésére a Ruzsai Közös Hivatalnál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő.
Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni kell az igényelt fűtőanyag fajtáját, mely később már nem módosítható. Az igénylő személy csak akkor jogosult a támogatásra, ha az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye! Fontos, hogy a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb – például a szállítási költségeket.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint háztartás az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Kérjük a Tisztelt Érintetteket, hogy az igényléshez jelen tájékoztató mellékletét képező igénybejelentő nyilatkozatot kitölteni és a fent megjelölt határidőben leadni szíveskedjenek a Ruzsai Közös Hivatal (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) 4. számú irodájában. Az igénybejelentő nyomtatvány letölthető a www.ruzsa.hu honlapról, hozzáférhető a Hivatalban és a Teleházban. Az igénybejelentés leadását követően a rendelkezésre álló adatok alapján ellenőrzésre kerül, hogy az adott háztartásra vonatkozóan már nyújtottak-e be igénybejelentést. Az ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt további igénybejelentést Hivatalunk nem fogadhatja be.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy mindenki büntetőjogi felelőssége tudatában adja le nyilatkozatát, tekintettel arra, hogy a vonatkozó Kormányhatározat alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adminisztratív, adott esetben – szúrópróbaszerűen – helyszíni vizsgálatot folytat le az igénybejelentésekkel kapcsolatban. Amennyiben a vizsgálat eredményeként megállapításra kerül, hogy az igénybejelentő már korábban részesült a téli rezsicsökkentésre irányuló juttatásban és ezáltal az igénybejelentés benyújtásával rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

2018. október 15-ig csak az igénybejelentés megtételére van lehetőség, az igényelt támogatás kiosztásáról, átvételi helyéről és módjáról a Kormány további intézkedéseit követően, későbbi időpontban tudunk tájékoztatást adni az igénylőknek.

Fődi Anita
jegyző

Adatkezelési tájékoztató Igénybejelentő nyilatkozat