Tájékoztatás települési ösztöndíjprogramokról

Print Friendly, PDF & Email

„Mert büszkék vagyunk Rátok”

Az EFOP-1.5.3. és az EFOP-3.9.2 kódszámú nyertes projektek szakmai megvalósítása során lehetőség nyílt települési ösztöndíjprogramok létrehozására, megvalósítására. A támogatás egyrészt kiemelkedően teljesítő fiatalok (közép- és felsőoktatási intézményben tanulók) részére, másrészt azon hátrányos helyzetű tanulók, hallgatók részére állapítható meg, akik egyéb ösztöndíjban nem részesülnek.

A támogatás megállapításának feltételeit Ruzsa Község Önkormányzata a települési támogatásokról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletében szabályozta.

Települési Ösztöndíjprogram a Hátrányos Helyzetű Tehetségekért

Települési Ösztöndíjprogram a Kiemelkedő Tehetségekért

 A pályázatok benyújtásának közös szabályai

A pályázat benyújtása történhet önállóan, vagy jelölés útján. Jelölés esetén a pályázati feltételekben meghatározott azonos tartalmú dokumentáció benyújtása szükséges.

A pályázatot az elért eredmény nevelési-oktatási évének végén, június 15. és augusztus 31. napja között kell benyújtani egy darab eredeti példányban, zárt borítékban, Ruzsa Község Önkormányzata hivatalába személyesen, vagy postai úton (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) oly módon, hogy az augusztus 31. napján 16 óráig megérkezzen.

További információ és részletes szabályok iránt érdeklődjön a Ruzsai Közös Hivatalban (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.).

A pályázatok benyújtásának részletes feltételei az alábbiakban olvashatók:

Települési Ösztöndíjprogram a Hátrányos Helyzetű Tehetségekért

A program célja a Ruzsa községben állandó lakóhellyel rendelkező, általános iskola felső tagozatán, középiskolai-, vagy felsőoktatási intézményben tanulói/hallgatói jogviszonnyal rendelkező tehetséges, egyéb ösztöndíjban nem részesülő, de családi körülményeik, anyagi helyzetük miatt hátrányos helyzetben lévő tehetséges tanulók, hallgatók támogatása a fejlődésükben, tehetségük gondozásában. Az ösztöndíjprogram keretében a megállapítható támogatás mértéke egy tanévre (10 hónap) havi 20.000,-Ft.

Az ösztöndíjprogram elbírálása vonatkozásában hátrányos helyzetűnek tekintendő az a pályázó, akinek esetében az alábbi körülmények közül legalább egy fennáll:

 1. alacsony egy főre jutó havi jövedelem a háztartásban (ha a pályázó háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át),
 2. gyenge lakáskörülmények (az ingatlan, amelyben a pályázó él félkomfortos, vagy komfort nélküli)
 3. alacsony iskolai végzettség a háztartásban (ha a pályázót együtt nevelő szülők bármelyikéről vagy az egyedül nevelő szülőről vagy az élettársak bármelyikéről vagy a nevelőszülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a pályázat benyújtásakor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik)
 4. alacsony foglalkoztatottság a háztartásban (ha a pályázót együtt nevelő szülők bármelyikéről vagy az egyedül nevelő szülőről vagy az élettársak bármelyikéről vagy a nevelőszülőről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a pályázat benyújtásakor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a pályázat beérkezésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy).

Az ösztöndíjprogram keretében támogatható tehetség lehet különösen:

 1. kiemelkedő tehetség egyes tantárgyakban;
 2. kiemelkedő tehetség egyes szakmai tantárgyakban;
 3. kiemelkedő tehetség valamely művészeti ágban;
 4. kiemelkedő tehetség sporttevékenységben/sportágban;
 5. kiemelkedő tehetség közösségi tevékenységben;

A pályázati dokumentáció kötelező tartalmi elemei:

 • önéletrajz;
 • tanulói, vagy hallgatói jogviszony igazolása;
 • szaktanár ajánlása a Pályázó szaktanár általi bemutatásával;
 • a tehetség bemutatása, rövid leírása (tartalmazza az eddig elért eredményeket, a tehetség megnyilvánulásának módját és a jövőre vonatkozó – a tehetség gondozására irányuló – elképzeléseket, terveket);
 • a hátrányos helyzet bemutatása és annak fennállását alátámasztó dokumentumok;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy egyéb ösztöndíjban nem részesül;
 • a pályázó adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát.

Települési Ösztöndíjprogram a Kiemelkedő Tehetségekért

A program célja az egyénileg kiemelkedően teljesítő, Ruzsa községben állandó lakóhellyel rendelkező közép-, vagy felsőoktatási intézményben tanulói/hallgatói jogviszonnyal rendelkező tanulók egyösszegű, eseti támogatása. Az ösztöndíjprogram keretében megállapítható támogatás mértéke 200.000,-Ft.

Az ösztöndíjprogram keretében támogatható, kiemelkedő teljesítménynek tekinthető különösen:

 1. legalább megyei szintű tanulmányi, vagy szakmai versenyen elért kiemelkedő eredmény;
 2. kimagasló tanulmányi eredmény (tanulmányi átlag);
 3. egyéni sporttevékenységgel elért kiemelkedő – legalább megyei szintű eredmény;
 4. szakmai meghirdetésű országos versenyen elért eredmény;
 5. szaktanári, vagy intézményi ajánlással alátámasztott tehetség támogatása.

A pályázati dokumentáció kötelező tartalmi elemei:

 • önéletrajz;
 • tanulói, vagy hallgatói jogviszony igazolása;
 • az elért eredmény részletes bemutatása, leírása;
 • az elért eredményhez vezető út rövid leírása;
 • az elért eredményt alátámasztó dokumentumok;
 • szaktanár ajánlása a Pályázó szaktanár általi bemutatásával;
 • a pályázó adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozata.

 A pályázatok benyújtásának közös szabályai

A pályázat benyújtása történhet önállóan, vagy jelölés útján. Jelölés esetén a pályázati feltételekben meghatározott azonos tartalmú dokumentáció benyújtása szükséges.

A pályázatot az elért eredmény nevelési-oktatási évének végén, június 15. és augusztus 31. napja között kell benyújtani egy darab eredeti példányban, zárt borítékban, Ruzsa Község Önkormányzata hivatalába személyesen, vagy postai úton (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) oly módon, hogy az augusztus 31. napján 16 óráig megérkezzen.

További információ és részletes szabályok iránt érdeklődjön a Ruzsai Közös Hivatalban (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.).

Fődi Anita   jegyző

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.