Pályázati felhívás – Ruzsai Gondozási Központ magasabb vezetői megbízásra

Print Friendly, PDF & Email

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ruzsa Község Önkormányzata

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján

pályázatot hirdet

a Ruzsai Gondozási Központ magasabb vezetői megbízásra

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony mellett határozott idejű magasabb vezetői megbízás

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2020. április 10. – 2023. március 31.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Ruzsai Gondozási KözpontCsongrád megye, 6786 Ruzsa, Tömörkény tér 5.

A beosztás betöltésének legkorábbi kezdő időpontja: 2020. április 10.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 3. 10 óra 00 perc.

A pályázati eljárás során a pályázat iránt érdeklődők a szükséges tájékoztatást, az intézmény megismerésének lehetőségét az alábbi elérhetőségeken biztosítja: Sánta Gizella polgármester – Tel.: 62/285-011; E-mail: ruzsa@ruzsa.hu

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázat Ruzsa Község Önkormányzata címére történő megküldésével ajánlott/tértivevényes küldeményként (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Pályázat – Ruzsai Gondozási Központ”. Személyesen Ruzsa Község Önkormányzatának Hivatalánál munkaidőben (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.).

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat előzetesen erre a célra létrehozott eseti bizottság személyes meghallgatással egybekötött ülésén véleményezi, majd ezt követően Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el legkésőbb 2020. április 8-ig.

Részletes pályázati felhívás letölthető itt: Pályázati felhívás

Sánta Gizella polgármester