2020. évi hulladékgyűjtés rendje – Ruzsa

Tisztelt Lakosság!

Az FBH-NP Nonprofit KFT az alábbi tájékoztatóban foglaltak szerint tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 2020. évi (2020. májustól 2021. áprilisig) az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtési rendjéről valamint lom hulladék elszállításának módjáról és a kommunális hulladék elszállításáról.

Ruzsa – hulladék ürítés 2020