KÖZLEMÉNY – 65 ÉV FELETTI HELYI LAKOSOK ELLÁTÁSA

Tisztelt 65 év feletti helyi lakosok!

Az önkormányzatok feladatkörébe utalta a kormány azon 70 év felettiek ellátásának megszervezését, akik vállalják, hogy a járvány időszaka alatt nem mozdulnak ki otthonukból, ellátásukról ezáltal sem maguk, sem hozzátartozójuk, ismerősük, szomszédjuk segítségével nem tudnak gondoskodni.

A feladat ellátására Ruzsa Község Önkormányzata a fenntartásában működő Ruzsai Gondozási Központot (a továbbiakban: Gondozási Központ) jelöli ki.

Az igénybejelentésre az alábbi telefonszámon, vagy e-mail címen van lehetőség:

Telefonszám: vezetékes: 06-62 285-037 mobil: 06-30 420-7595

E-mail cím: gondozasikozpont@ruzsa.hu

Igénylést adhat le a rendelettől eltérően az a 65 év feletti (tartósan beteg/mozgásában gátolt 65 év alatti) személy, aki vállalja, hogy a járvány időszaka alatt ingatlanát nem hagyja el, ellátásáról önmaga, rokona, ismerőse nem tud gondoskodni.

A bejelentést bárki megteheti az ellátást igénylő nevének, születési helyének és időpontjának, lakóhelyének és lehetőség szerint telefonszámának megjelölésével. Legkésőbb az ezt követő munkanapon a Gondozási Központ által kijelölt személy a bejelentett személyt lehetőség szerint telefonon, ennek hiányában a megjelölt lakóhelyén felkeresi nyilatkozattétel és az ellátási forma egyeztetése céljából.

Az igénybe vehető ellátás térítésmentes, a kívánt szolgáltatás ellenértékének megfizetésével (ebéd, bevásárlás összege, gyógyszerköltség) vehető igénybe.

Háromféle ellátási igény nyújtható be:

  1. Ebédigénylés(napi 1x): az Önkormányzat által fenntartott konyháról munkanapokon meleg ebéd kérhető.
  2. Gyógyszer beszerzésének igénylése.
  3. Háztartási bevásárlás (alapvető élelmiszer, tisztálkodó/tisztítószer): hetente legfeljebb két alkalommal az igénylést követő naptól kezdődően.

Az ellátás ellenértékét (ebéd térítési díja, gyógyszer költsége, élelmiszervásárlás összege) az ellátott köteles megfizetni. A személyes kapcsolattartás során a Gondozási Központ által kijelölt személy az ellátás biztosítására vonatkozó felhatalmazását bemutatja, személyazonosságát fényképes igazolvánnyal igazolja.

Sánta Gizella  polgármester

KÖZLEMÉNY – HÁZIORVOSI-, SZAKORVOSI RENDELÉSEK, KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS VÁLTOZÁSA

HÁZIORVOSI ELLÁTÁS

 A kialakult veszélyhelyzetre és az ahhoz kapcsolódó kormányzati intézkedésekre tekintettel ezúton is Kérjük Betegeinket, hogy rendelési időben elsődlegesen telefonon és ne személyesen keressék fel a Rendelőt.

Tekintettel arra, hogy az alkalmazandó eljárásrend folyamatosan változik, a fennálló problémától függően rendelési időben telefonon érdeklődjenek, egyeztessenek!

Lehetőség van a gyógyszerek felíratására telefonon rendelési időben, rendelési időn kívül pedig a kihelyezett postaládába történő leadással – ez esetben a következő rendelési időszakban a vények elektronikus úton kiállításra kerülnek (E-Recept), melyet követően azt Ön, vagy Hozzátartozója, Ismerőse is kiválthatja a gyógyszertárban TAJ szám igazolásával.

Háziorvosi elérhetőségek: 

I. számú háziorvosi körzet: Háziorvos: Dr. Czakó Emőke Tel.: 62/285-133/17 mellék, 06/30/318-9512; Rendelési idő: Hétfő, Szerda, Péntek: 8.00 – 12.00 Kedd, Csütörtök: 12.00 – 16.00

II. háziorvosi körzet: Háziorvos: Dr. Hézsai Klára Tel.: 62/285-133 vagy 06/30/483-2054; Rendelési idő: Hétfő-Péntek 08:00- 12:00-ig

Gyermekorvosi körzet: Gyermekorvos: Dr. Balogh Piroska Tel.: 62/285-133 vagy 06/30/567-7719; Rendelési idő: Hétfő-Péntek 10:00 – 14:00-ig

Sánta Gizella polgármester

Kedves Paciensek!
Az EMMI rendelet alapján az érvényben lévő veszélyhelyzet megszűnéséig el kell halasztani minden sürgős , azonnali ellátást nem igénylő beavatkozást.
Sürgős szükség: az egészségügyi állapotban bekövetkező olyan változás, ami következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe kerül, ill. súlyos vagy maradandó egészség károsodást szenved.
Egyéb új rendelkezésig:
Szerdánként telefonon 8-10 óráig jelezhetik, ha csak Reumatológus által kiírható gyógyszer receptre szükség van, emiatt nem kell bejönni, az EESZTR –be feltöltjük a recepteket, és a beteg a patikában kiválthatja. A korábban csontritkulás és egyéb gyógyszerre kiadott szakorvosi javaslatok meghosszabbításra kerültek. Önmagában keresőképtelenség miatt sem kell jönni, ha az állapot nem indokolja. Fizioterápiát sem tudunk most kiírni.
Amennyiben leleteket hoznának, kontrollra vannak visszarendelve, állapotuk stabil, vagy javuló, ezeket célszerű a járványügyi vészhelyzet megszűnése után elhozni, stabil gondozott betegek is ezután kérhetnek új időpontot.
Elsősorban telefonon jelentkezzenek a megjelölt időpontban új panaszokkal, leletekkel kapcsolatban!
A rendelet célja a személyes találkozások számának csökkentése, hogy minél kevesebben kapják el a vírus fertőzést. Kívánok mindenkinek jó egészséget, vigyázzanak magukra és másokra is!
Dr. Rácz Gabriella

A Ruzsai Központi Orvosi Ügyeleten a betegellátással kapcsolatos változtatások a koronavírus betegség (COVID-19) kizárásának, terjedésének megelőzése érdekében.

Ruzsai Központi Orvosi Ügyelet 6786 Ruzsa, Rózsa utca 2/B. Tel: 06/62 285-076

 A betegeink és saját érdekünkben csakis azon betegek egészségügyi ellátására kerül sor, akik életveszélyes vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében veszik igénybe az orvosi ügyeletet.

További fontos információk letölthetők itt a Ruzsa-Központi-Orvosi-Ügyelet működésével kapcsolatban!

Ha további kérdés merül fel a koronavírussal kapcsolatban, akkor ezen telefonszámon, email címen, honlapon tájékozódhat:

KÖZLEMÉNY – KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK, KERESKEDELMI EGYSÉGEK LÁTOGATÁSA

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Kereskedők!

A  46/2020. Korm. rendeletben foglaltak alapján 2020. március 17. napjától kérem az alábbiak betartását:

– A vendéglátó üzletben 15:00 óra után 6:00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni, kivéve, ha az ott tartózkodás az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamra korlátozódik.

– A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011.(III.8.) Korm. rendelet szerinti rendszeres zenés, táncos rendezvények helyszínén tartózkodni tilos.

– Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodni tilos. Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, a polgári házasságkötés és a temetés. Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg.

– Az ott tartózkodás létszámától függetlenül, az ott foglalkoztatottak kivételével tilos a látogatása – az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet), – a mozinak, – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott közgyűjteménynek, közművelődési intézménynek, közösségi színtérnek.

– Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével az üzletekben 15:00 óra után 6:00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.

A fentiek betartását a rendőrség ellenőrzi.

Kérem a helyi lakosságot és a kereskedőket az intézkedések betartására! Megértésüket köszönöm!

Sánta Gizella polgármester

KÖZLEMÉNY – BÖLCSŐDEI-ÓVODAI ELLÁTÁSSAL, ÉTKEZTETÉSSEL KAPCSOLATOS HELYI INTÉZKEDÉSEK

ÓVODAI  ELLÁTÁS

Tisztelt Szülők!

Ezúton értesítem Önöket, hogy a Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde nem kerül bezárásra.

Fogadjuk azokat a gyermekeket, akiknek az otthoni felügyeletét a szülők nem tudják biztosítani.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy beteg, fertőzés gyanús gyermek és szülő (illetve kísérő) az intézményt nem látogathatja!

ÉTKEZTETÉS

Értesítem Önöket, hogy az óvodás és iskolás gyermekek számára 2020. március 18-tól lehetőség van a napi egyszeri meleg főétkezés igénybevételére, az alábbi feltételek szerint:

  • 2 db ételhordó behozatala névvel ellátva
  • az ételhordók átvételére az általunk meghatározott időpontban lesz lehetőség, ezek az időpontok az igénylők részére közlésre kerülnek

Az ételhordók csak személyesen vehetők át! Kiszállításra, házhozszállításra nincs lehetőség!

Kérem Önöket, hogy nyilatkozzanak 2020. március 17. 12 óráig arra vonatkozóan, hogy igénylik-e a napi egyszeri meleg főétkezést gyermekük számára. Az igénylést telefonon, vagy a zárt facebook csoporton belül tehetik meg.

A lemondás feltételei a megszokott rendben történik.

BÖLCSŐDEI  ELLÁTÁS

Tisztelt Szülők!

Értesítem Önöket, hogy a bölcsődei ellátás az eddig megszokott formában folytatódik, de amennyiben gyermeke otthoni ellátása megoldható kérjük, hogy tartsa otthon gyermekét, ebben az esetben a hiányzás igazoltnak minősül. Lázas, fertőzésre gyanús gyermek/ felnőtt az intézményt ne látogassa!

Kérem Önöket, hogy nyilatkozzanak 2020. március 17. 12 óráig, arra vonatkozóan, hogy igénylik (és ezt mennyi időre vonatkozóan) vagy nem igénylik gyermekük számára a bölcsődei ellátást.

A bölcsődei étkezés csak az intézményben ellátott gyermekek számára biztosított.

Az aktuális információkról haladéktalanul tájékoztatni fogjuk Önöket! Megértésüket megköszönve, tisztelettel:

           Sádtné Papp Ibolya  intézményvezető