KÖZLEMÉNY – 65 ÉV FELETTI HELYI LAKOSOK ELLÁTÁSA

Print Friendly, PDF & Email

Tisztelt 65 év feletti helyi lakosok!

Az önkormányzatok feladatkörébe utalta a kormány azon 70 év felettiek ellátásának megszervezését, akik vállalják, hogy a járvány időszaka alatt nem mozdulnak ki otthonukból, ellátásukról ezáltal sem maguk, sem hozzátartozójuk, ismerősük, szomszédjuk segítségével nem tudnak gondoskodni.

A feladat ellátására Ruzsa Község Önkormányzata a fenntartásában működő Ruzsai Gondozási Központot (a továbbiakban: Gondozási Központ) jelöli ki.

Az igénybejelentésre az alábbi telefonszámon, vagy e-mail címen van lehetőség:

Telefonszám: vezetékes: 06-62 285-037 mobil: 06-30 420-7595

E-mail cím: gondozasikozpont@ruzsa.hu

Igénylést adhat le a rendelettől eltérően az a 65 év feletti (tartósan beteg/mozgásában gátolt 65 év alatti) személy, aki vállalja, hogy a járvány időszaka alatt ingatlanát nem hagyja el, ellátásáról önmaga, rokona, ismerőse nem tud gondoskodni.

A bejelentést bárki megteheti az ellátást igénylő nevének, születési helyének és időpontjának, lakóhelyének és lehetőség szerint telefonszámának megjelölésével. Legkésőbb az ezt követő munkanapon a Gondozási Központ által kijelölt személy a bejelentett személyt lehetőség szerint telefonon, ennek hiányában a megjelölt lakóhelyén felkeresi nyilatkozattétel és az ellátási forma egyeztetése céljából.

Az igénybe vehető ellátás térítésmentes, a kívánt szolgáltatás ellenértékének megfizetésével (ebéd, bevásárlás összege, gyógyszerköltség) vehető igénybe.

Háromféle ellátási igény nyújtható be:

  1. Ebédigénylés(napi 1x): az Önkormányzat által fenntartott konyháról munkanapokon meleg ebéd kérhető.
  2. Gyógyszer beszerzésének igénylése.
  3. Háztartási bevásárlás (alapvető élelmiszer, tisztálkodó/tisztítószer): hetente legfeljebb két alkalommal az igénylést követő naptól kezdődően.

Az ellátás ellenértékét (ebéd térítési díja, gyógyszer költsége, élelmiszervásárlás összege) az ellátott köteles megfizetni. A személyes kapcsolattartás során a Gondozási Központ által kijelölt személy az ellátás biztosítására vonatkozó felhatalmazását bemutatja, személyazonosságát fényképes igazolvánnyal igazolja.

Sánta Gizella  polgármester