HIRDETMÉNY – 2020. évi határszemle

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Mórahalmi Földhivatali Osztály helyszíni szemle során ellenőrzi a jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, valamint végrehajtható döntésekben foglaltak teljesítését.

Az ellenőrzés tárgya és célja: a mező és erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek, külterületi termőföldek és termőföldnek nem minősülő (utak, csatornák, beruházási területek, beruházási célterületek…stb.) ingatlanokon a hasznosítási kötelezettség, a mellék- és ideiglenes hasznosítási kötelezettség teljesítésének rendszeres ellenőrzése, teljesítés kikényszerítése felhívással, szükség szerint földvédelmi bírság kiszabásával.

Ruzsa vonatkozásában a hatósági ellenőrzés időpontjait az alábbi hirdetmény tartalmazza.

A CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY MÓRAHALMI FÖLDHIVATALI OSZTÁLY 2020. ÉVI ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE