Álláshirdetés óvodapedagógus munkakör betöltésére

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Pusztamérgesi Tagintézménye óvodapedagógus  munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 14.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 2021.08.31-ig

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6785 Pusztamérges, Móra tér 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A rábízott gyermekek nevelése az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján készült Helyi Pedagógiai Program szerint.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.               

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Erkölcsi bizonyítvány
  • Végzettség igazolása
  • Önéletrajz és motivációs levél
  • Korábbi jogviszonyok igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sádtné Papp Ibolya nyújt, a 06306355504 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 174/2020 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

  • Elektronikus úton Sádtné Papp Ibolya részére a ovoda@ruzsa.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: