Felhívás – ügyfélfogadás és maszkviselés szabályai

TISZTELT ÜGYFELEINK!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyre szigorúbb maszkviselési szabályokra, a kialakult járványügyi veszélyhelyzetre és az ahhoz kapcsolódó kormányzati intézkedésekre tekintettel Hivatalunk csak és kizárólag az alábbi hivatalos ügyfélfogadási időben fogadja személyesen Ügyfeleit!

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 8:00 – 12:00

Kedd: 8:00 – 16:00

Szerda: 8:00 – 12:00

Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás.

Péntek: 8:00 – 12:00

A Hivatal fenti időszakban történő látogatása során is kérjük Önöket a megfelelő higiéniai előírások (pl.: kihelyezett kézfertőtlenítő használata), valamint az egymástól való legalább 1,5 méteres távolság betartására!

Alábbi elérhetőségeinken továbbra is folyamatosan állunk Ügyfeleink rendelkezésére információnyújtás, időpont-egyeztetés, vagy elektronikus ügyintézés céljából.

Telefonszám: 06 62 285-011 VAGY 06 30 3366-531
E-mail: ruzsa@ruzsa.hu
Hivatali Kapu: RUZSAONK

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX.18.) Korm. rendelet jelentős változásokat hozott többek között a maszkviselés szabályait illetően is.

Egyrészt kibővítette azon helyek körét, ahol a maszk viselése kötelező, másrészt rögzítette, hogy az orrot és szájat eltakaró orvosi, munkavédelmi, illetve textil, vagy más anyagból készült maszk viselése kötelező, a sál, vagy a kendő a továbbiakban már nem elfogadott!

A településünkön található intézmények, közösségi terek vonatkozásában kérjük kísérjék figyelemmel az intézmények, feladatellátási helyek tájékoztatását, figyeljék a kihelyezett tájékoztató és figyelemfelhívó intézkedéseket, azok betartása és betartatása is közös érdekünk!

                                                                                                            Fődi Anita jegyző

A maszk viselésére vonatkozó új szabályozás részletes ismertetése

 1.§ (1)A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles

a) a tömegközlekedési eszközön,
b) – a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzlet (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) vendégei kivételével – az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során,
c) – a vendéglátó üzlet vendégei, továbbá az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével – a bevásárlóközpont területén,
d) a fellépők kivételével az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény helyszínén, függetlenül annak nyilvánosságától – így különösen színház, tánc-, zeneművészet -,
e) – az irodák és az üzemi helyiségek kivételével – a mozi területén,
f) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott
fa) muzeális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
fb) nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
fc) kép- és hangarchívum látogatók számára nyitva álló területén,
fd) közművelődési intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
fe) közösségi színtér látogatók számára nyitva álló területén,
ff) integrált kulturális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
g) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben meghatározott
ga) közlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
gb) nyilvános magánlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
h) ügyfélfogadási időben
ha) a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,
hb) az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá
hc) minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,i) minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,

orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

(2) Az egészségügyi intézmény területén – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – mindenki köteles az (1) bekezdésben meghatározott módon maszkot viselni.

(3) Az egészségügyi intézményben ápolt beteg az elhelyezésére szolgáló kórteremben nem köteles maszkot viselni.

(4) A szociális intézményben

a) az ott foglalkoztatottaknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha tartósan 1,5 méteren belüli távolságban tartózkodnak az ellátottakkal,
b) az ellátottaknak a közösségi programok alkalmával és a közösségi terekben való tartózkodás esetén lehetőség szerint

az (1) bekezdésben meghatározott módon maszkot kell viselniük.

                                                                                                                            Fődi Anita                                                                                                                                jegyző