PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet

a Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozott idejű magasabb vezetői megbízás.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A közalkalmazotti munkakör: óvodapedagógus, magasabb vezető beosztás.

Vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre, öt évre – 2021. augusztus 1. – 2026. július 31. napjáig szól.

A munkavégzés helye: Csongrád-Csanád megye – 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.

 A pályázat benyújtásának formája: Írásban, zárt borítékban, 1 eredeti példányban.

A pályázat benyújtásának módja:
– Postai úton a pályázat Ruzsa Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Pályázat – Intézményvezető”
vagy
– Személyesen Sánta Gizella Polgármester részére (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Pályázat – Intézményvezető”.

A beosztás betöltésének időpontja: Az intézményvezető megbízására 2021. augusztus 1. napi hatállyal kerül sor.

RÉSZLETES PÁLYÁZATI FELHÍVÁS LETÖLTHETŐ ITT!