PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JEGYZŐI ÁLLÁSHELY BETÖLTÉSÉRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

JEGYZŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A pályázat kiírója: Ruzsa Község Polgármestere, Öttömös Község Polgármestere és Pusztamérges Község Polgármestere

Munkahely megnevezése: Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal
címe: Csongrád-Csanád megye, 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.

 Betöltendő munkakör: jegyző

Közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás a munkakör jellegéből adódóan határozatlan időre szól.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra

Ellátandó feladatok: A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal vezetése (illetékességi terület: Ruzsa, Öttömös, Pusztamérges települések), jegyzői feladatok ellátása. A jegyzői feladatok ellátását 1 fő kinevezett aljegyző segíti.

A munkakör betöltőjének irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal székhely
Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal Öttömösi Kirendeltség
Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal Pusztamérgesi Kirendeltség

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 4.

Pályázat benyújtása: A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban „Jegyzői pályázat” megjelöléssel Ruzsa Község Polgármesterének (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) kell benyújtani postai úton, vagy személyesen.

A pályázatra vonatkozóan további információ a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatalban kérhető Sánta Gizella polgármestertől. Tel.: 06 62 285-011.

Munkakör betöltése: A munkakör legkorábban 2021. július 1. napjától tölthető be.

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS LETÖLTHETŐ ITT!