ÁLLÁSHIRDETÉS – óvodapedagógus

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A rábízott gyermekek nevelése az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján készült Helyi Pedagógiai Program szerint.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20 §-a alapján
  • Végzettséget igazoló okiratok másolata
  • Önéletrajz és motivációs levél
  • Korábbi jogviszonyok igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sádtné Papp Ibolya nyújt, a 06306355504 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 152/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
    és
  • Elektronikus úton Sádtné Papp Ibolya részére a ovoda@ruzsa.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 27.