Álláshirdetés – gazdálkodási csoportvezető

Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal
gazdálkodási csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal

Csongrád-Csanád megye, 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör: 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok: Az önkormányzat és intézményei gazdasági, pénzügyi igazgatási feladatainak irányítása. Az önkormányzat pénzügyi vonatkozású döntéseinek előkészítése. A gazdasági szervezetbe tartozó pénzügyi ügyintézők tevékenységének koordinálása, irányítása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Ruzsa Község Önkormányzata és intézményei gazdasági feladatainak koordinálása, -az intézmények költségvetés tervezési, végrehajtási, beszámolási, könyvvezetési feladatainak koordinálása. Az önkormányzat és intézményei éves költségvetésének, zárszámadásának elkészítése, a költségvetési előirányzatok év közben felmerülő módosítása, előirányzat módosítások nyilvántartása, havi jelentések, mérlegjelentések és éves beszámolók elkészítése, NAV felé felterjesztendő bevallások elkészítése Az önkormányzat és intézményei gazdálkodási szabályzat rendszerének elkészítése, aktualizálása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12.§-a szerinti képesítési előírásainak történő megfelelés,
 • Költségvetési intézménynél szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási alap/szakvizsga,
 • ASP program gazdálkodási, iratkezelő, ingatlanvagyon kataszter szakrendszerének ismerete és használata
 • államháztartási mérlegképes könyvelői regisztráció igazolása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz a 45/2021. (III.20.) Korm. rendelet 1. mellékelte szerint
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylést igazoló papír másolata
 • Végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai
 • Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. november 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Ábrahámné Tanács Edina a 62/585-511-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RU/2899/2021., valamint a munkakör megnevezését: Gazdálkodási csoportvezető
 • Elektronikus úton Ábrahámné Tanács Edina jegyző részére a jegyzo.kozoshivatal@ruzsa.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen: Ábrahámné Tanács Edina, Csongrád-Csanád megye, 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázati anyagok áttekintését követően, mérlegelve azok tartalmát – a polgármester egyetértésével – a jegyző hoz döntést. A pályázatok elbírálását követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül értesítésre kerül a nyertes pályázó. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblái. – 2021. szeptember 29.
 • Ruzsa község honlapja (www.ruzsa.hu) – 2021. szeptember 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. október 4.

Ruzsa, 2021. szeptember 28.

                                                                             Ábrahámné Tanács Edina

                                                                                            jegyző