Álláshirdetés – gazdálkodási csoportvezető

Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal
gazdálkodási csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal

Csongrád-Csanád megye, 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör: 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok: Az önkormányzat és intézményei gazdasági, pénzügyi igazgatási feladatainak irányítása. Az önkormányzat pénzügyi vonatkozású döntéseinek előkészítése. A gazdasági szervezetbe tartozó pénzügyi ügyintézők tevékenységének koordinálása, irányítása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Ruzsa Község Önkormányzata és intézményei gazdasági feladatainak koordinálása, -az intézmények költségvetés tervezési, végrehajtási, beszámolási, könyvvezetési feladatainak koordinálása. Az önkormányzat és intézményei éves költségvetésének, zárszámadásának elkészítése, a költségvetési előirányzatok év közben felmerülő módosítása, előirányzat módosítások nyilvántartása, éves beszámolók elkészítése. Az önkormányzat és intézményei gazdálkodási szabályzat rendszerének aktualizálása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12.§-a szerinti képesítési előírásainak történő megfelelés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási alap/szakvizsga
 • Költségvetési intézménynél szerzett tapasztalat
 • ASP program gazdálkodási, iratkezelő, ingatlanvagyon kataszter szakrendszerének ismerete és használata
 • államháztartási mérlegképes könyvelői regisztráció igazolása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz a 45/2021. (III.20.) Korm. rendelet 1. mellékelte szerint
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylést igazoló papír másolata
 • Végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai
 • Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Ábrahámné Tanács Edina a 62/585-511-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RU/2899/2021., valamint a munkakör megnevezését: Gazdálkodási csoportvezető
 • Elektronikus úton Ábrahámné Tanács Edina jegyző részére a jegyzo.kozoshivatal@ruzsa.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen: Ábrahámné Tanács Edina, Csongrád-Csanád megye, 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázati anyagok áttekintését követően, mérlegelve azok tartalmát – a polgármester egyetértésével – a jegyző hoz döntést. A pályázatok elbírálását követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül értesítésre kerül a nyertes pályázó. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblái. – 2021. október 25.
 • Ruzsa község honlapja (www.ruzsa.hu) – 2021. október 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. október 29.

Ruzsa, 2021. október 25.

                                                                             Ábrahámné Tanács Edina

                                                                                            jegyző