Álláshirdetés-pénzügyi ügyintéző

Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű várhatóan 2022. november 30. napjáig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal
Csongrád-Csanád megye, 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok címszavakban: Pénzügyi, gazdálkodási feladatok, napi könyvelési feladatok ellátása az ASP önkormányzati-gazdálkodási rendszerben. Közreműködés az önkormányzat éves költségvetésének kidolgozásában, pénzügyi, számviteli analitikus nyilvántartások készítése, havi adatszolgáltatások határidőben történő benyújtása, elkészítése, feldolgozása.

 A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Önkormányzati pénzügyi, gazdálkodási, számviteli feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontja szerinti pénzügyi és számviteli feladatkör II. besorolási osztályára meghatározott képesítési követelményeknek való megfelelés
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a megjelölt feladatkörökhöz szükséges képesítések
 • Költségvetési intézménynél szerzett szakmai tapasztalat
 • Mérlegképes könyvelői képesítés államháztartási szakon
 • ASP gazdálkodási szakrendszerének ismerete és használata
 • ECDL
 • B kategóriás jogosítvány

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint
 • Iskolai végzettséget, képesítést igazoló bizonyítványok másolata.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak igényléséről és büntetőjogi nyilatkozat.
 • Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Ábrahámné Tanács Edina a 62/585-511-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RU/3594/2021., valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző
 • Elektronikus úton Ábrahámné Tanács Edina jegyző részére a jegyzo.kozoshivatal@ruzsa.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen: Ábrahámné Tanács Edina, Csongrád-Csanád megye, 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.

 A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázati anyagok áttekintését követően, mérlegelve azok tartalmát – a polgármester egyetértésével – a jegyző hoz döntést. A pályázatok elbírálását követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül értesítésre kerül a nyertes pályázó. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.

 A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblái. – 2021. november 11.
 • Ruzsa község honlapja (www.ruzsa.hu) – 2021. november 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 15.

 Ruzsa, 2021. november 11.

 Ábrahámné Tanács Edina
jegyző