FELHÍVÁS BARNAKŐSZÉN IGÉNYFELMÉRÉS

Tisztelt Lakosság!

Magyarország Kormánya a kialakult gazdasági helyzet és az energiakrízis miatt a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosság téli tüzelőanyag igényének megfelelő kielégítése érdekében fel kívánja mérni – a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan – a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve).

Önkormányzatunknak 2022. szeptember 30. napjáig kell egy összesített visszajelzést adnia a települési szintű adatokról, igényekről.

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő;
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás;
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Mindezek alapján kérem, hogy amennyiben háztartásában van barnakőszén felhasználás, ill. tervezi azt, úgy a várható felhasználási igényét jelezze 2022. szeptember 28. (szerda) napjáig Hivatalunk felé az alábbi nyilatkozat kitöltésével, leadásával.

A nyilatkozat benyújtható személyesen ügyfélfogadási időben a Hivatal 4. sz. irodájában (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.), vagy a ruzsa@ruzsa.hu e-mail címre való megküldéssel.

Ruzsa, 2022. szeptember 19.

Ábrahámné Tanács Edina

jegyző

Nyilatkozat barnakőszén igénylésről