Álláshirdetés – bér- és munkaügyi ügyintéző

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
RUZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
Bér- és munkaügyi ügyintéző
Munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az Önkormányzat és a Hivatal által foglalkoztatott munkavállalók teljeskörű munkavédelmi, munkaügyi és bérkönyvelési feladatainak ellátása. Az Önkormányzat és Intézményei által foglalkoztatott munkavállalók bér- és személyi jellegű kiadásainak tervezése a vezetők utasításai alapján, a kiadások nyilvántartása, könyvelése.
Feladatköréhez tartozóan az egyéb pénzügyi és gazdálkodási feladatok ellátása az ASP önkormányzati-gazdálkodási rendszerben. Közreműködés az önkormányzat éves költségvetésének kidolgozásában, pénzügyi nyilvántartások készítése, havi adatszolgáltatások határidőben történő benyújtása, elkészítése, feldolgozása. Közfoglalkoztatási program tervezése, szervezése, lebonyolítása és elszámolása.

További információt nyújt Masa-Fődi Anita jegyző a 62/585-511-es telefonszámon.

FEOR besorolás: 3611 Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Ruzsa
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Pályázat benyújtható postai úton: Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. Kérjük a borítékon feltüntetni: „PÁLYÁZAT Bér- és munkaügyi ügyintéző”. Elektronikus úton Masa-Fődi Anita jegyzőnek a jegyzo.kozoshivatal@ruzsa.hu e-mail címre,
személyesen: Masa-Fődi Anita jegyző 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. Munkáltató a közszolgálati jogviszony létesítésekor három hónap próbaidőt köt ki. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség
– Magyar állampolgárság
– Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
– Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:
– 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, Egyéb végzettség, Középiskola/gimnázium, a 29/2012. (III.7.)Korm. rendelet 1. melléklet 11. és 19. pontja szerinti követelményeknek való megfelelés

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
– Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
– Felsőfokú végzettség, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a megjelölt feladatkörökhöz szükséges képesítés megléte.

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő – okmánnyal igazolt – nyelvtudás (idegennyelv megnevezése):
– angol
– német
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B
Egyéb pályázati előnyök:
– ASP gazdálkodási szakrendszerének ismerete
– Költségvetési intézménynél, önkormányzati hivatalnál szerzett szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
– Együttműködés (alap)
– Eljárásrendi ismeretek (ügyintézői)
– Szakmaiság, szakértelem, szakmai felkészültség, szaktudás (ügyintézői)
– Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
– fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
– Adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.21. 12:00
A pályázat elbírálásának módja: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázati anyagok áttekintését követően, mérlegelve azok tartalmát – a polgármester egyetértésével – a jegyző hoz döntést, melyet megelőzően személyes meghallgatásra is sor kerülhet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.28. 12:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.ruzsa.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.07.01.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.06.07.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.