Hírek kategória bejegyzései

Nyári diákmunka – előzetes felmérés

Ruzsa Község Önkormányzata a Mórahalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának támogatásával nyári diákmunka program indítását tervezi 2021. július 1. és 2021. augusztus 31. napja között napi 6 órában. A munkabér bruttó 125.550,-Ft/hó. A foglakoztatás történhet a települési önkormányzatnál, illetve az önkormányzat fenntartásában álló intézménynél.

Várjuk azon 16-25 év közötti, nappali tagozatos, tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok jelentkezését, akik nem rendelkeznek sem vállalkozói, sem egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal.

A programhoz csatlakozás feltételeiről, a további információkról és teendőkről tájékoztatás kérhető a polgármesteri hivatalban Suszter Edinától a 62/285-011-es telefonszámon.

Az előzetes jelentkezést 2021. június 18. napján 16 óráig a ruzsa@ruzsa.hu e-mail címre lehet elküldeni. Kérjük feltüntetni a jelentkező nevét, telefonszámát, valamint azt, hogy melyik hónapra szeretne jelentkezni!

Sánta Gizella polgármester

Álláshirdetés – óvodapedagógus

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Pusztamérgesi Tagintézménye
óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2022.07.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6785 Pusztamérges, Móra tér 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A rábízott gyermekek nevelése az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján készült helyi Pedagógiai Program szerint.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20 §-a alapján
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Önéletrajz és motivációs levél
 • Korábbi jogviszonyok igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sádtné Papp Ibolya nyújt, a 06306355504 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 153/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

és

 • Elektronikus úton Sádtné Papp Ibolya részére az ovoda@ruzsa.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje:2021. július 5.

ÁLLÁSHIRDETÉS – óvodapedagógus

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A rábízott gyermekek nevelése az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján készült Helyi Pedagógiai Program szerint.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20 §-a alapján
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Önéletrajz és motivációs levél
 • Korábbi jogviszonyok igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sádtné Papp Ibolya nyújt, a 06306355504 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 152/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  és
 • Elektronikus úton Sádtné Papp Ibolya részére a ovoda@ruzsa.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 5.

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés

Tisztelt Lakosság!

A Kormány 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja 2021. június 15. napjától.

Fentiekre tekintettel a Képviselő-testület 2021. június 30. napján 15 óra 30 perctől tartja rendes ülését. 

Képviselő-testületi ülés helye: 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. – tanácsterem.

A Képviselő-testület ülése nyilvános!

Sánta Gizella polgármester

Pályázati felhívás anyakönyvvezetői, igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal
Anyakönyvvezetői, igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1.számú melléklet: 14. Hatósági feladatkör; 24. Koordinációs feladatkör; 25. Anyakönyvi feladatkör

Ellátandó feladatok címszavakban:
Hagyatéki ügyek teljeskörű ellátása.
Koordinációs és ügyintézői feladatok ellátása meghatározott hatósági ügyekben (választás, népszavazás, ügyfélszolgálat, kapcsolattartás, stb.).
Anyakönyvi feladatok teljeskörű ellátása (megfelelő végzettség esetén).

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör betöltésének legkorábbi időpontja: 2021. július 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fődi Anita nyújt a 06-62 285-011 -es telefonszámon, vagy e-mailben: jegyzo.kozoshivatal@ruzsa.hu.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RU/1805/2021., valamint a munkakör megnevezését: Anyakönyvvezetői, igazgatási ügyintéző.
 • Személyesen: Fődi Anita, Csongrád megye, 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.

Részletes pályázati felhívás letölthető itt!