Hírek kategória bejegyzései

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JEGYZŐI ÁLLÁSHELY BETÖLTÉSÉRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

JEGYZŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A pályázat kiírója: Ruzsa Község Polgármestere, Öttömös Község Polgármestere és Pusztamérges Község Polgármestere

Munkahely megnevezése: Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal
címe: Csongrád-Csanád megye, 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.

 Betöltendő munkakör: jegyző

Közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás a munkakör jellegéből adódóan határozatlan időre szól.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra

Ellátandó feladatok: A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal vezetése (illetékességi terület: Ruzsa, Öttömös, Pusztamérges települések), jegyzői feladatok ellátása. A jegyzői feladatok ellátását 1 fő kinevezett aljegyző segíti.

A munkakör betöltőjének irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal székhely
Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal Öttömösi Kirendeltség
Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal Pusztamérgesi Kirendeltség

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 4.

Pályázat benyújtása: A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban „Jegyzői pályázat” megjelöléssel Ruzsa Község Polgármesterének (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) kell benyújtani postai úton, vagy személyesen.

A pályázatra vonatkozóan további információ a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatalban kérhető Sánta Gizella polgármestertől. Tel.: 06 62 285-011.

Munkakör betöltése: A munkakör legkorábban 2021. július 1. napjától tölthető be.

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS LETÖLTHETŐ ITT!

Tájékoztatás – hivatali ügyfélfogadás

TISZTELT ÜGYFELEINK!

Hivatalunkban a személyes ügyfélfogadás 2021. április 26. napjától a megszokott rendben működik tovább!

A személyes megjelenést nem igénylő ügyekben továbbra is várjuk megkeresését telefonon (06-62 285-011, vagy +36-30 3366-531), e-mailben (ruzsa@ruzsa.hu), vagy Hivatali Kapun (KRID: RUZSAONK) keresztül.

 Hivatalos ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 8:00 – 12:00

Kedd: 8:00 – 16:00

Szerda: 8:00 – 12: 00

Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás

Péntek: 8:00 – 12:00

 A kialakult járványhelyzetre tekintettel továbbra is kérjük Önöket a megfelelő higiéniai előírások betartására (kihelyezett kézfertőtlenítő használata, szájat és orrot eltakaró szájmaszk viselése), valamint az egymástól való, legalább 1,5 méteres védőtávolság betartására!

Elérhetőségeinken továbbra is folyamatosan állunk Ügyfeleink rendelkezésére információnyújtás, időpont-egyeztetés kapcsán:

Megértésüket köszönjük!

Fődi Anita  jegyző

ORSZÁGOS ÁLLAT-ÉS KIRAKODÓVÁSÁR

HOBBI-ÉS KISÁLLATVÁSÁRRAL BŐVÜL A RUZSAI VÁSÁR
A méltán népszerű Ruzsai Országos Állat- és Kirakodó Vásár új színfolttal bővül. 2021. április 25-én nyit és minden hónap 4. vasárnapján megrendezésre kerül a hobbi és kisállat vásár is. Elkülönített részen biztosítunk elárusítóhelyet a díszmadarak, hüllők, víziállatok tenyésztői, árusai részére.
Szeretettel várunk minden tenyésztőt és érdeklődőt!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – RUZSAI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYVEZETŐ

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet

a Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozott idejű magasabb vezetői megbízás.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A közalkalmazotti munkakör: óvodapedagógus, magasabb vezető beosztás.

Vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre, öt évre – 2021. augusztus 1. – 2026. július 31. napjáig szól.

A munkavégzés helye: Csongrád-Csanád megye – 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.

 A pályázat benyújtásának formája: Írásban, zárt borítékban, 1 eredeti példányban.

A pályázat benyújtásának módja:
– Postai úton a pályázat Ruzsa Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Pályázat – Intézményvezető”
vagy
– Személyesen Sánta Gizella Polgármester részére (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Pályázat – Intézményvezető”.

A beosztás betöltésének időpontja: Az intézményvezető megbízására 2021. augusztus 1. napi hatállyal kerül sor.

RÉSZLETES PÁLYÁZATI FELHÍVÁS LETÖLTHETŐ ITT!