Hírek kategória bejegyzései

Felhívás

FELHÍVÁS

igazgatási szünet elrendeléséről

Ezúton is tájékoztatjuk Ügyfeleinket és a Tisztelt Lakosságot, hogy Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete (egyetértésben Pusztamérges Községi Önkormányzat és Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testületeivel) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232.§ (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a szervezet vezetőjének javaslatára

igazgatási szünetet rendelt el

2021. július 26. – 2021. augusztus 6. napjáig.

A rendkívüli feladatellátás biztosítása érdekében  ügyelet fog működni, de az ügyfélfogadás korlátozott lesz (előzetes telefonos egyeztetéshez kötött), a Hivatal ZÁRVA tart.

Elérhetőségek:

Tel.:62/285-011, +36-30-3366-531

Email: ruzsa@ruzsa.hu,

Hivatali kapu: RUZSAONK (KRID:503020375)

 

A pénztári kifizetések (települési támogatások, segély) – 2021. augusztus 4. napján (szerda) 8:00 órától 12:00 óráig történnek!

Szociális ügyekben kérem, hogy az igazgatási szünetet megelőzően gondoskodjanak az esedékes kérelmek kitöltéséről, lehetőség szerinti benyújtásáról! A kérelem nyomtatványok letölthetők a www.ruzsa.hu weboldalról, vagy kikérhetők ügyfélfogadási időben a Hivatalban.

Kérem a fentiekben foglaltak figyelembevételét és szíves megértésüket!

Ábrahámné Tanács Edina
jegyző

 

 

Tűzgyújtási tilalom

2021. június 19-én szombat 0:00 órától három megyében tűzgyújtási tilalom van érvényben. Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is.

A száraz és meleg időjárás miatt ilyenkor sokkal szárazabb a növényzet és egy kis figyelmetlenség is könnyen hatalmas tűzhöz vezethet. A tűzoltókat idén már több, mint 4900 szabadban keletkezett tűzhöz riasztották, a leégett terület pedig akkora, mintha 5035 focipálya égett volna le.

 A kertben bográcsozni, grillezni szabad, de a tüzet egyetlen pillanatra se hagyjuk magára és mindig legyen a közelben oltóvíz.

 Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról az www.erdotuz.hu  vagy a www.katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett térképen lehet tájékozódni.

ÁLLÁSHIRDETÉS – óvodapedagógus

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A rábízott gyermekek nevelése az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján készült Helyi Pedagógiai Program szerint.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20 §-a alapján
  • Végzettséget igazoló okiratok másolata
  • Önéletrajz és motivációs levél
  • Korábbi jogviszonyok igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sádtné Papp Ibolya nyújt, a 06306355504 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 152/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
    és
  • Elektronikus úton Sádtné Papp Ibolya részére a ovoda@ruzsa.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 27.