Hírek kategória bejegyzései

ÁLLÁSHIRDETÉS

Print Friendly, PDF & Email

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a
Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtási határideje: 2020. július 24.

ÁLLÁSHIRDETÉS bővebben…

HIRDETMÉNY – 2020. évi határszemle

Print Friendly, PDF & Email

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Mórahalmi Földhivatali Osztály helyszíni szemle során ellenőrzi a jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, valamint végrehajtható döntésekben foglaltak teljesítését.

Az ellenőrzés tárgya és célja: a mező és erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek, külterületi termőföldek és termőföldnek nem minősülő (utak, csatornák, beruházási területek, beruházási célterületek…stb.) ingatlanokon a hasznosítási kötelezettség, a mellék- és ideiglenes hasznosítási kötelezettség teljesítésének rendszeres ellenőrzése, teljesítés kikényszerítése felhívással, szükség szerint földvédelmi bírság kiszabásával.

Ruzsa vonatkozásában a hatósági ellenőrzés időpontjait az alábbi hirdetmény tartalmazza.

A CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY MÓRAHALMI FÖLDHIVATALI OSZTÁLY 2020. ÉVI ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE

Fúrt kutak fennmaradási engedélyezési eljárása

Print Friendly, PDF & Email

Fúrt kutak fennmaradási engedélyezési eljárása – elfogadták a határidő meghosszabbítását

 Tisztelt Érintettek!

Mint az már ismeretes, évek óta húzódó probléma a korábban engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesmény engedélyeztetésének kérdése. Az eredetileg 2018. december 31. napjában meghatározott határidőt két évvel meghosszabbították többek között azzal az indokolással, hogy kidolgozásra kerül az eljárás menetének egyszerűsítése, könnyítése, az érintettek terheinek csökkentése érdekében. Az eljárásrend módosítása kapcsán számottevő változás azóta nem történt.

Fentiekre, valamint az állampolgárok kötelezettségeinek könnyítése érdekében 2020. május 28. napján megjelent a Magyar Közlönyben a vízgazdálkodásról szóló törvény módosítása, miszerint mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki a törvény módosításának hatálybalépését (2020. július 1.) megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást  2023. december 31-ig kérelmezi.

                                                                                                              Fődi Anita                                                                                                                  jegyző

KORMÁNYABLAK BUSZ RUZSÁN

Print Friendly, PDF & Email
Tisztelt Lakosság!
A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal kormányablak busza 2020. június hónapban megkezdi működését.

 

A kormányablak busz ügyfélfogadása júniusban:

2020. június 17.  14:30-16:30 óráig.

ezt követően minden hónap harmadik szerdája 14:30 – 16:30 óráig.

Helye: 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. /Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal épülete előtti tér/

KORMÁNYABLAK BUSZ RUZSÁN bővebben…