Hírek kategória bejegyzései

PARTNERSÉGI HIRDETMÉNY

TÁJÉKOZTATOM

Ruzsa község lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, mint partnereket, hogy A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet, valamint A Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a település teljes közigazgatási területére

Ruzsa Község Településképi Arculati Kézikönyve

elfogadásra került.

Az elkészült és elfogadott Településképi Arculati Kézikönyv a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben nyomtatott formában, vagy a település honlapján (www.ruzsa.hu) megtekinthető.

A nevezett anyagokról rövid összefoglaló jelen hirdetmény mellékleteként olvasható.

Sánta Gizella polgármester

Ruzsa Települési Arculati Kézikönyv 

Összefoglaló Ruzsa Község településképi arculati kézikönyvéről és településkéi rendeletéről

HIRDETMÉNY – Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018.

Ruzsa Község Polgármestere a Képviselő-testület által átruházott hatáskörében eljárva a 2018. évi pályázati kiírás alapján benyújtott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázatokat elbírálta. 2017. november 7. napjáig, a pályázati kiírásban szereplő beadási határidőig 6 db „A” típusú pályázat érkezett a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatalhoz.

A pályázatok elbírálása és rangsorolása Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatások rendszeréről és a szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.12.) Rendeletének 15. §-a szerint történt, amelynek során a 6 „A” típusú pályázat havi 10.000,-Ft-os támogatásban részesült.

„A” típusú pályázat esetén az ösztöndíj folyósításának időtartama a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019-as tanév első féléve, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy ez idő alatt a támogatott beiratkozott hallgatója legyen a felsőoktatási intézménynek, valamint szükség esetén teljesítse a változás-bejelentéseket.

A megállapított ösztöndíj összegéről a pályázók értesítést kaptak.

 Fődi Anita jegyző

ÁLLÁST KERES? – PAKTUM IRODA

A foglalkoztatási paktum projekt keretén belül Toppantó Gabriella mentor minden páros hét hétfő délután ügyfélfogadást tart a  Művelődési házban /6786 Ruzsa, Tömörkény tér 1./

Ügyfélfogadási időpontok 2017.

  • október 30.
  • november 13.
  • november 27.
  • december 11.

 

Éghajlatváltozás, vízproblémák – Ruzsa részvétele az országos LIFE pályázatban, a térségben egyedüliként

  Ruzsa település is partner abban az országos, a Belügyminisztérium, mint főpályázó által koordinált, közvetlen brüsszeli pályázati támogatással megvalósuló környezetvédelmi projektben, melyet a LIFE program 2016-os kiírásának keretében az „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz” kiemelt célterületre nyújtottak be, „Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében” címen. Településünket egy kiválasztási eljárás végén, több körös vizsgálat után kérték fel partnernek.

Éghajlatváltozás, vízproblémák – Ruzsa részvétele az országos LIFE pályázatban, a térségben egyedüliként bővebben…