Hírek kategória bejegyzései

Általános iskolai beiratkozás rendje a 2018/2019. tanévben

Print Friendly, PDF & Email

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése és a nemzeti köznevelésről szóló szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm.rendelet 38/A.§(1) bekezdés c) pontja, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 22.§(1) bekezdése alapján az általános iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra – a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével – a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala által meghatározott időszakban kell beíratni.

Általános iskolai beiratkozás rendje a 2018/2019. tanévben bővebben…

Óvodai beiratkozás rendje

Print Friendly, PDF & Email

Ruzsa Község Önkormányzata – mint a Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fenntartó Önkormányzata – értesíti a Kedves Szülőket, hogy az általa fenntartott intézményben (Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Ruzsa és Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Pusztamérgesi Tagintézménye) a 2018/2019-es nevelési évre (2018. szeptember 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig), az óvodai beíratások időpontja az Intézményvezető javaslatának figyelembevételéveL: 2018. április 26-27. 8:00-16:00

ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL 2018.  BŐVEBBEN ITT TÁJÉKOZÓDHAT

 

Ruzsa Község Település fejlesztési Koncepciójának és Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata

Print Friendly, PDF & Email

Ruzsa Község Önkormányzata ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot és Partnereket, hogy RUZSA KÖZSÉG Településfejlesztési Koncepciójának, valamint Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata elindult.

Segítő közreműködésüket megköszönve, egyben fenti témában a Lakossági Fórum időpontját 2018. március 28-án 15:00 órára, a Polgármesteri Hivatal (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) Házasságkötő termébe meghirdetem.

Ruzsa Község Település fejlesztési Koncepciójának és Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata bővebben…

Tájékoztatás hulladék szállítási díjhátralékok személyes megkeresés útján történő beszedéséről

Print Friendly, PDF & Email

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: NHKV Zrt.) tájékoztatást küldött arra vonatkozóan, hogy megbízást adott a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorcium részére a hulladékgazdálkodási díjhátralékok beszedésével összefüggő egyes feladatok ellátására.

Tájékoztatás hulladék szállítási díjhátralékok személyes megkeresés útján történő beszedéséről bővebben…

Tájékoztatás gyümölcsös ültetvények összeírásáról

Print Friendly, PDF & Email

A Központi Statisztikai Hivatal a címjegyzékén szereplő gazdaságok számára kötelező adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági adatfelvételt hajt végre, melynek terepmunkái 2018. március 1. és április 16. között zajlanak.

Tájékoztatás gyümölcsös ültetvények összeírásáról bővebben…