Hírek kategória bejegyzései

Felhívás – Vízhiány

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy  2021. április 12.–én és 13.–án Ruzsa településen az ivóvíz minőség javítása, fenntartása érdekében karbantartási, és víztározó medence fertőtlenítési, tisztítási munkálatokat végez az Alföldvíz Zrt.

A Település egyes részein a jelzett napokon 09:00-tól 15:00- óra között időszakos nyomáscsökkenés, 1-2 órás vízhiány is előfordulhat.

A munkavégzésről a helyben szokásos módon, plakáton a Felhasználók értesítése megtörténik.

Sánta Gizella polgármester

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet

a Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozott idejű magasabb vezetői megbízás.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A közalkalmazotti munkakör: óvodapedagógus, magasabb vezető beosztás.

Vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre, öt évre – 2021. augusztus 1. – 2026. július 31. napjáig szól.

A munkavégzés helye: Csongrád-Csanád megye – 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.

 A pályázat benyújtásának formája: Írásban, zárt borítékban, 1 eredeti példányban.

A pályázat benyújtásának módja:
– Postai úton a pályázat Ruzsa Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Pályázat – Intézményvezető”
vagy
– Személyesen Sánta Gizella Polgármester részére (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Pályázat – Intézményvezető”.

A beosztás betöltésének időpontja: Az intézményvezető megbízására 2021. augusztus 1. napi hatállyal kerül sor.

RÉSZLETES PÁLYÁZATI FELHÍVÁS LETÖLTHETŐ ITT!

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

KÖZLEMÉNY

AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL

Ruzsa Község Önkormányzata – mint a Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fenntartó Önkormányzata – értesíti a Kedves Szülőket, hogy az általa fenntartott intézményben (Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Ruzsa és Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Pusztamérgesi Tagintézménye) a 2021/2022-es nevelési évre (2021. szeptember 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig), az óvodai beíratások időpontja az Intézményvezető javaslatának figyelembevételével:

2021. április 20-22.
8:00-16:00 óráig

A beíratás helye és módja:

  1. Személyesen, beosztás szerint az intézményvezetővel / tagintézmény-vezetővel egyeztetett időpontban:
    Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Ruzsa, Alkotmány tér 3. Telefonszám: 06 30 3366-538
    Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Pusztamérgesi Tagintézmény Pusztamérges, Móra tér 7. Telefonszám: 06 30 4207-523
  2. Elektronikus úton

    A szülő/gondviselő mind a ruzsai, mind a pusztamérgesi tagintézménybe elektronikus úton is kérheti gyermeke óvodai felvételét az Óvodai felvétel iránti kérelem elnevezésű nyomtatvány ovoda@ruzsa.hu e-mail címre történő megküldésével. (1 sz. melléklet) Ez esetben a beíratkozáshoz szükséges dokumentumokat elegendő a nevelési év megkezdésekor benyújtani.

Óvodai beíratkozással kapcsolatos további tudnivalók letölthetők itt!
Óvodai felvétel iránti kérelem nyomtatvány 2021

Ruzsa, 2021. március 19.

Sánta Gizella polgármester

EBZÁRLAT ÉS LEGELTETÉSI TILALOM

KÖZLEMÉNY

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály, mint élelmiszerlánc-biztonsági hatáskörben eljáró hatóság által kiadott CS/I01/00562-10/2021. számú határozata alapján a rókák veszettség elleni orális immunizálása 2021. évi tavaszi kampány keretein belül

Ruzsa község közigazgatási területére
2021. március 27. – 2021. április 16-ig
ebzárlatot és legeltetési tilalmat
rendelt el.

Az ebzárlat és legeltetési tilalom ideje alatt az alább leírtakat hiánytalanul be kell tartani:

1.) Az ebzárlat tartama alatt a tartási helyén minden kutyát, macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal, vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák megkötését mellőzni lehet, ha az állatok onnan nem szökhetnek ki.

2.) Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral lehet kivinni.

3.) A település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.

4.) Érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, katasztrófa-mentő ebek, segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól.

5.) Az ebzárlat ideje alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

6.) Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.

7.) A fenti időszakban Ruzsa közigazgatási területén tilos az állatok legeltetése.

 Felhívom továbbá a lakosság főleg a gyermekek figyelmét arra, hogy amennyiben a lakott területen kívül vakcinát találnak, azt ne vegyék kézbe, ne nyúljanak hozzá!

 R u z s a,  2021. március 19.

                                                                                    Fődi Anita                                                                                        jegyző

általános iskolai beiratkozás

KÖZLEMÉNY

a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról

Az emberi erőforrások minisztere által kiadmányozott 19/2021. (III. 10.) EMMI határozat értelmében az általános iskolai beiratkozás időpontja a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet 7. §-ában rögzítetteknek megfelelően:

2021. április 15-16.

A Szegedi Tankerületi Központ által fenntartott iskolákban mindkét napon 8:00 órától 19:00 óráig tart a beiratkozás.

Az EMMI határozat elérhető az alábbi linkre kattintva:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/19_2021_EMMI_hatarozat.pdf.

Részletes közlemény letölthető itt!