Hírek kategória bejegyzései

FELHÍVÁS – Ruzsa Község Gazdasági Programja

Print Friendly, PDF & Email

FELHÍVÁS meghosszabbítása

Várjuk javaslataikat a 2020-2024. Gazdasági Programhoz

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete törvényi kötelezettségének eleget téve februári soros ülésén tárgyalja a település 2020-2024. évekre vonatkozó Gazdasági Programjának koncepcióját.

A program tartalmazni fogja többek között azokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével, a nyújtandó és nyújtott szolgáltatások ellátását, a feladatok színvonalának javítását és a település fejlesztését szolgálják.

A program összeállításához várjuk az Önök javaslatait is akár e-mailben (ruzsa@ruzsa.hu), facebook üzenetben, vagy személyesen a polgármesteri hivatalban meghosszabbított határidővel, 2020. február 24. napjáig.

A javaslatok leadhatóak a polgármesteri hivatalban elhelyezett véleményládába, vagy a művelődési házban kihelyezett “Polgármester válaszol” gyűjtőládába bedobva is. A beérkezett javaslatokat a Képviselő-testület áttekinti, azok értékelését követően kerülhetnek bele a gazdasági programba.

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete

TÁJÉKOZTATÁS – TELEPÜLÉSI ÜGYSEGÉD ÜGYFÉLFOGADÁSA

Print Friendly, PDF & Email

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. február 1. napjától a települési ügysegéd kihelyezett ügyfélfogadása a településen

m e g s z ű n i k!

A járásszékhelyen (6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.), és a Kormányablakokban (6794 Üllés Dorozsmai út 40.; 6782 Mórahalom Millenniumi sétány 17.) az ügyfélfogadás változatlan az alábbiak szerint:

Hétfő: 7:00 – 17:00; Kedd: 8:00 – 12:00; Szerda: 8:00 – 16:00; Csütörtök: 8:00 – 18:00; Péntek: 8:00 – 12:00

Szociális ügyekben az ügyintézők telefonon a 62/681-353-as telefonszámon érhetők el.

Dr. Szántó Mária járási hivatalvezető

 

Pályázati felhívás – Ruzsai Gondozási Központ magasabb vezetői megbízásra

Print Friendly, PDF & Email

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ruzsa Község Önkormányzata

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján

pályázatot hirdet

a Ruzsai Gondozási Központ magasabb vezetői megbízásra

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony mellett határozott idejű magasabb vezetői megbízás

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2020. április 10. – 2023. március 31.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Ruzsai Gondozási KözpontCsongrád megye, 6786 Ruzsa, Tömörkény tér 5.

A beosztás betöltésének legkorábbi kezdő időpontja: 2020. április 10.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 3. 10 óra 00 perc.

A pályázati eljárás során a pályázat iránt érdeklődők a szükséges tájékoztatást, az intézmény megismerésének lehetőségét az alábbi elérhetőségeken biztosítja: Sánta Gizella polgármester – Tel.: 62/285-011; E-mail: ruzsa@ruzsa.hu

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázat Ruzsa Község Önkormányzata címére történő megküldésével ajánlott/tértivevényes küldeményként (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Pályázat – Ruzsai Gondozási Központ”. Személyesen Ruzsa Község Önkormányzatának Hivatalánál munkaidőben (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.).

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat előzetesen erre a célra létrehozott eseti bizottság személyes meghallgatással egybekötött ülésén véleményezi, majd ezt követően Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el legkésőbb 2020. április 8-ig.

Részletes pályázati felhívás letölthető itt: Pályázati felhívás

Sánta Gizella polgármester

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Print Friendly, PDF & Email

Ruzsa Község Polgármestere a Képviselő-testület által átruházott hatáskörében eljárva a 2020. évi pályázati kiírás alapján benyújtott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázatokat elbírálta.

2019. november 5. napjáig, a pályázati kiírásban szereplő beadási határidőig 6 db „A” típusú pályázat érkezett a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatalhoz. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat bővebben…