Hírek kategória bejegyzései

Ruzsa jelene és jövője, segítsen bennünket válaszaival, véleményével!

Print Friendly, PDF & Email

Kedves Válaszadó! Ruzsa község képviselő-testülete elkötelezetten dolgozik az Önök életminőségének javítása érdekében. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy munkánk találkozzon az itt élők és ide érkezők elképzeléseivel, vágyaival, ezért kérjük, legyen szíves pár percet szánni az alábbi kérdőív kitöltésére! Segítsen bennünket válaszaival, véleményével!

Köszönjük szíves együttműködését!
Sánta Gizella polgármester és a képviselő-testület tagjai

Kérdőív kitöltése itt !!!

TÁJÉKOZTATÁS, az állati eredetű melléktermék jelentést papír alapon már nem lehet megtenni

Print Friendly, PDF & Email

TÁJÉKOZTATÁS az állati eredetű melléktermék – különösen az elhullott állat tetemének – elszállítására, ártalmatlanítására vonatkozó jelentési kötelezettség  módosításáról

Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy az állati eredetű melléktermék – különösen az elhullott állat tetemének – elszállítására vonatkozó, a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról rendelkező 45/2012.(V.8.) VM rendelet 17.§ (2)-(3) bekezdés által előírt éves állati eredetű melléktermék jelentést papír alapon már nem lehet megtenni. A jelentést a https://allatimellektermek.nebih.gov.hu felületen lehet elektronikus formában megtenni. E felület lehetővé teszi továbbá az elektronikus nyilvántartás vezetését és az állati eredetű melléktermékek szállításának rögzítését is.

Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály tájékoztatása alapján

Fődi Anita jegyző

Szociális célú tüzelőanyag – barnakőszén – igénylése

Print Friendly, PDF & Email

Ruzsa Község Önkormányzata a 2018. évi pályázati eljárásban barnakőszén – szociális célú tüzelőanyag – beszerzésére nyert pályázati támogatást. A Képviselő-testület a jogszabályi előírásokban foglaltak alapján helyi rendeletben szabályozza a jogosultsági feltételeket az alábbiak szerint:

A kérelem benyújtására 2019. január 2. napjától a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb 2019. február 11. napjáig van lehetőség a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal 4. számú irodájában. A nyomtatvány letölthető honlapunkról, igényelhető a polgármesteri hivatalban, illetve a tanyagondnokoktól.

Az elbírálás során előnyben részesíthető, aki

  • aktív korúak ellátására jogosult,
  • időskorúak járadékára jogosult,
  • – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására- lakhatási célú települési támogatásra jogosult,
  • hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel; vagy
  • háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250,-Ft).

Az elbírálás átruházott hatáskörben polgármesteri döntés a rendelkezésre álló tűzifa mennyiségének erejéig. A támogatás háztartásonként egy kérelmezőnek állapítható meg (háztartás alatt e rendelet vonatkozásában az egy lakcímen élők, tartózkodók összessége értendő!) Az elbírálás során az életvitelszerű tartózkodás az irányadó, melynek igazolása bejelentett lakóhely, vagy tartózkodási hely hiányában kérelmező két tanú igazolásával alátámasztott nyilatkozatával, az ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával állapítható meg.

A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal a kiszállítás előtt és a támogatás megállapítását követő 4 hónapon belül ellenőrizheti a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának lehetőségét, a kérelemben nyilatkozattal megjelölt előny fennállásának valódiságát, melyet a Kérelmező köteles alátámasztani. Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a Kérelmező a támogatás kérelmezését rosszhiszeműen, a hatóság megtévesztésével tette, úgy a természetbeni támogatás ellenértékével megegyező összeg visszafizetésére válhat kötelezetté

A szociális célú tüzelőanyag kiszállítása előreláthatólag 2019. január 15. és 2019. február 15. között történik. Ezt megelőzően esetleges személyes átvételre biztosít lehetőséget az Önkormányzat, melyet a kérelem leadásával egyidejűleg kell jelezni!

További információ a 62/285-011-es telefonszámon, vagy személyesen a polgármesteri hivatalban, Horváth Brigittánál kérhető.

 Sánta Gizella polgármester

Még jobb kezekben – bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése

Print Friendly, PDF & Email

A “Még jobb kezekben – bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése”, EFOP-1.9.9-17-2017-00005 kódszámú projekt konzorciumban íródott, melyben Mórahalom vállalta a vezető szerepet. A konzorcium tagjai között Ruzsa mellett Röszke és Üllés intézményei szerepelnek még.

A projekt időtartama: 2018. február 01 – 2019. július 31., azaz 18 hónap. A projekt összköltsége: 15.000.000 Ft.

A négy intézmény közös összefogással, a zenei neveést és mozgást helyezte előtérbe, így 5 alkalommal képzésen vesz részt a teljes 24 fős bölcsődei kisgyermeknevelői kollektíva. Még jobb kezekben – bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése bővebben…