Tájékoztatás az általános iskolai beiratkozásról

Tájékoztatás az általános iskolai beiratkozásról

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (7) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. §. (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Szegedi Tankerületi Központ közleményt adott ki a 2024/2025. tanévi általános iskolai beiratkozásról.

https://kk.gov.hu/kozlemeny-2024-02