Folyékony hulladék-szállítási igény bejelentésének változása

A folyékony hulladékgazdálkodási ellátást községünkben Pataki Sándor egyéni vállalkozó látta el, aki a közszolgáltatás ellátására irányuló szerződést a feladatellátás során felmerülő technikai problémákra tekintettel 2020. július 14. napjával felmondta.

A rezsicsökkentési rendelkezések betartása mellett egy Közszolgáltató vállalta a szolgáltatás biztosítását, akivel közszolgáltatási szerződés megkötésére került sor. A szerződés értelmében 2020. július 15. napjától a folyékony hulladék-szállítási közszolgáltatási feladatokat a WOMA Kft. (székhely: 6727 Szeged, Seres János utca 59.) fogja ellátni.

A cég tájékoztatása a közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan:

„A szennyvízszállítás megrendelésének lehetőségei:

A munkavégzés időpontját a megrendelővel előre egyeztetjük, és a bejelentéstől számítva legkésőbb egy héten belül elvégezzük.

A szállítás szervezése érdekében a megrendeléskor kérjük megadni a következő adatokat:

  • az elszállítandó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz becsült mennyisége,
  • az akna és a hozzá legközelebbi – teherautóval még megközelíthető – hely becsült távolsága,
  • a szolgáltatás igénybevételének tervezett időpontja,
  • kapcsolattartásra alkalmas telefonszám,
  • szükség esetén a kapcsolattartásra alkalmas e-mail cím.

A közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonos – számla ellenében – a szolgáltatás igénybevételét követően köteles megfizetni. A számlát a Szolgáltató állítja ki a helyszínen, a szennyvíz elszállításakor. A díj készpénzben fizetendő.”

A közszolgáltatás 2020. július 15. napjától a fentiek szerint vehető igénybe!

Fődi Anita jegyző