Az Önkormányzati Adóhatóság hatáskörébe tartozó adókkal kapcsolatos tájékoztató

Az Önkormányzati Adóhatóság hatáskörébe tartozó adókkal kapcsolatos tájékoztató

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. 01. 01. napjától az alábbiak szerint állapította meg a helyi adók mértékét, 2024. évre emelés nem történt.

Magánszemélyek kommunális adója

9.000,-Ft/év/belterületi ingatlan

6.000,-Ft/év/külterületi ingatlan

csak villany közművel rendelkező belterületbe vont ingatlan esetében: 6.000,-Ft/év

Idegenforgalmi adó

500,-Ft/fő/eltöltött vendégéjszaka

Új adónem bevezetésére nem került sor.

Az adófizetési kötelezettséget az adózó számlájáról történő átutalással vagy annak igénylése esetén készpénz átutalási megbízással (csekk) lehet teljesíteni.

A költségtakarékosság érdekében kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy lehetőség szerint befizetéseiket elsődlegesen átutalással szíveskedjenek teljesíteni.

 

Utalással történő kiegyenlítés esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni az adózó nevét és lakcímét, valamint a befizető azonosító számot. Külön figyelmet kérünk fordítani arra, hogy az utalás az adott adónemhez rendelt számlára kerüljön!

 

A 2024. évre vonatkozó értesítők kiküldésére február hónap 2. felében kerül sor.

Az adózók év elején az egész évre vonatkozó fizetési kötelezettségüknek is eleget tehetnek, a szeptember 15-i határidő előtt újabb értesítés, határozat kiküldésére csak változás esetén kerül sor.

 

A pénzforgalmi számlaszámok adónemenként az alábbiak:

 Magánszemélyek kommunális adója 11735139-15354226-02820000

Iparűzési adó   11735139-15354226-03540000

Idegenforgalmi adó  11735139-15354226-03090000

Késedelmi pótlék    11735139-15354226-03780000

Talajterhelési díj      11735139-15354226-03920000

Ha a fentiektől eltérő módon szeretnék adóbefizetései(ke)t/(hátralékaikat) rendezni, úgy szíveskedjenek személyesen – ügyfélfogadási időben – egyeztetni az önkormányzati adóhatóság ügyintézőjével.

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. január 1. óta az önkormányzati adóhatóságok helyett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el.

Az adónemek késedelmi pótlékmentes befizetési határideje:

(tárgyévi adó egy összegben is befizethető)

  • az I. félévre vonatkozóan: március 15.
  • a II. félévre vonatkozóan: szeptember 16.

Az adózók 2023. 01.01. napjától euró vagy amerikai dollár devizanemben is teljesíthetik a helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségüket a Magyar Államkincstár által az illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással az alábbi számlára:

Önkormányzat neve: Ruzsa Község Önkormányzata

Számlaszám: 10028007-00001480-02120017

Számla IBAN száma: HU13 1002 8007 0000 1480 0212 0017

A deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB.  SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

Az adózók a talajterhelési díj és idegenforgalmi adó fizetési kötelezettségüknek a bevallásuk adatai alapján önadózással tesznek eleget.

A bevallás benyújtásának határideje a talajterhelési díj vonatkozásában: 2023. március 31.

A talajterhelési díjat a bevallással egyidejűleg – 2023. március 31-ig kell megfizetni.

(Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azokat terheli, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá és szennyvízelhelyezést alkalmaznak.)

Felhívom szíves figyelmüket, hogy nem magánszemély adózók esetében a bevallásokat elektronikus úton kell benyújtani!

A Hivatal Hivatali Kapu azonosítója:

RUZSAONK; KRID azonosító: 503020375.

Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókkal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal 3. számú irodájában Jójárt Tünde ügyintézőtől kérhető ügyfélfogadási időben személyesen (hétfő és szerda 8 – 12 óráig, kedd 8 – 16 óráig, péntek 8 – 12 óráig) vagy telefonon (62/ 585-518, 62/ 285-011).

Masa-Fődi Anita

jegyző