Álláshirdetés óvodapedagógus munkakör betöltésére

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Pusztamérgesi Tagintézménye óvodapedagógus  munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 14.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 2021.08.31-ig

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6785 Pusztamérges, Móra tér 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A rábízott gyermekek nevelése az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján készült Helyi Pedagógiai Program szerint.

Álláshirdetés óvodapedagógus munkakör betöltésére bővebben…

FELHÍVÁS – IGAZGATÁSI SZÜNET elrendeléséről

Ezúton is tájékoztatjuk Ügyfeleinket és a Tisztelt Lakosságot, hogy Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete (egyetértésben Pusztamérges Községi Önkormányzat és Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testületeivel) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232.§ (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a szervezet vezetőjének javaslatára igazgatási szünetet rendelt el 2020. július 27. – 2020. augusztus 7. napjáig.

A feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében ügyelet fog működni, de az ügyfélfogadás korlátozott lesz (előzetes telefonos egyeztetéshez kötött), a Hivatal zárva tart.

Elérhetőségek:
Tel.: 62/285-011, +36-30 33665-531
Email: ruzsa@ruzsa.hu
Hivatali Kapu: RUZSAONK (KRID: 503020375)

A pénztári kifizetések (települési támogatások, segély) – 2020. augusztus 5. napján 9:00 órától 15:00 óráig történnek!
Szociális ügyekben kérem, hogy az igazgatási szünetet megelőzően gondoskodjanak a kérelmek esetleges kitöltéséről, lehetőség szerint benyújtásáról! A kérelem nyomtatványok letölthetőek a www.ruzsa.hu weboldalról, vagy kikérhetőek ügyfélfogadási időben a Hivatalban.

Kérem a fentiekben foglaltak figyelembevételét és szíves megértésüket!

Fődi Anita jegyző

 

Folyékony hulladék-szállítási igény bejelentésének változása

A folyékony hulladékgazdálkodási ellátást községünkben Pataki Sándor egyéni vállalkozó látta el, aki a közszolgáltatás ellátására irányuló szerződést a feladatellátás során felmerülő technikai problémákra tekintettel 2020. július 14. napjával felmondta.

A rezsicsökkentési rendelkezések betartása mellett egy Közszolgáltató vállalta a szolgáltatás biztosítását, akivel közszolgáltatási szerződés megkötésére került sor. A szerződés értelmében 2020. július 15. napjától a folyékony hulladék-szállítási közszolgáltatási feladatokat a WOMA Kft. (székhely: 6727 Szeged, Seres János utca 59.) fogja ellátni.

Folyékony hulladék-szállítási igény bejelentésének változása bővebben…

Felhívás parlagfű- és gyommentesítésre

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 17.§ (4) bekezdése értelmében köteles a földhasználó az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A helyszíni ellenőrzés elvégzését belterületen az önkormányzat jegyzője, vagy a megyei kormányhivatalok végzik hivatalból, vagy bejelentés alapján. A helyszíni ellenőrzésről az ügyfél előzetes tájékoztatása mellőzhető.

Külterület vonatkozásában a járási földhivatal rendelkezik illetékességgel.

Felhívás parlagfű- és gyommentesítésre bővebben…

HIRDETMÉNY – 2020. évi határszemle

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Mórahalmi Földhivatali Osztály helyszíni szemle során ellenőrzi a jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, valamint végrehajtható döntésekben foglaltak teljesítését.

Az ellenőrzés tárgya és célja: a mező és erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek, külterületi termőföldek és termőföldnek nem minősülő (utak, csatornák, beruházási területek, beruházási célterületek…stb.) ingatlanokon a hasznosítási kötelezettség, a mellék- és ideiglenes hasznosítási kötelezettség teljesítésének rendszeres ellenőrzése, teljesítés kikényszerítése felhívással, szükség szerint földvédelmi bírság kiszabásával.

Ruzsa vonatkozásában a hatósági ellenőrzés időpontjait az alábbi hirdetmény tartalmazza.

A CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY MÓRAHALMI FÖLDHIVATALI OSZTÁLY 2020. ÉVI ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE