Folyékony hulladék-szállítási igény bejelentésének változása

A folyékony hulladékgazdálkodási ellátást községünkben Pataki Sándor egyéni vállalkozó látta el, aki a közszolgáltatás ellátására irányuló szerződést a feladatellátás során felmerülő technikai problémákra tekintettel 2020. július 14. napjával felmondta.

A rezsicsökkentési rendelkezések betartása mellett egy Közszolgáltató vállalta a szolgáltatás biztosítását, akivel közszolgáltatási szerződés megkötésére került sor. A szerződés értelmében 2020. július 15. napjától a folyékony hulladék-szállítási közszolgáltatási feladatokat a WOMA Kft. (székhely: 6727 Szeged, Seres János utca 59.) fogja ellátni.

Folyékony hulladék-szállítási igény bejelentésének változása bővebben…

Felhívás parlagfű- és gyommentesítésre

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 17.§ (4) bekezdése értelmében köteles a földhasználó az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A helyszíni ellenőrzés elvégzését belterületen az önkormányzat jegyzője, vagy a megyei kormányhivatalok végzik hivatalból, vagy bejelentés alapján. A helyszíni ellenőrzésről az ügyfél előzetes tájékoztatása mellőzhető.

Külterület vonatkozásában a járási földhivatal rendelkezik illetékességgel.

Felhívás parlagfű- és gyommentesítésre bővebben…

HIRDETMÉNY – 2020. évi határszemle

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Mórahalmi Földhivatali Osztály helyszíni szemle során ellenőrzi a jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, valamint végrehajtható döntésekben foglaltak teljesítését.

Az ellenőrzés tárgya és célja: a mező és erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek, külterületi termőföldek és termőföldnek nem minősülő (utak, csatornák, beruházási területek, beruházási célterületek…stb.) ingatlanokon a hasznosítási kötelezettség, a mellék- és ideiglenes hasznosítási kötelezettség teljesítésének rendszeres ellenőrzése, teljesítés kikényszerítése felhívással, szükség szerint földvédelmi bírság kiszabásával.

Ruzsa vonatkozásában a hatósági ellenőrzés időpontjait az alábbi hirdetmény tartalmazza.

A CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY MÓRAHALMI FÖLDHIVATALI OSZTÁLY 2020. ÉVI ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERVE