Hírek kategória bejegyzései

NYÁRI DIÁKMUNKA

Ruzsa Község Önkormányzata a Mórahalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának támogatásával nyári diákmunka programot indít az elmúlt évekhez hasonlóan.

A munkavégzés ideje 2017. július 1. és 2017. augusztus 31. napja között napi 6 órában történik. A munkabér bruttó 95.625,-Ft/hó. A foglakoztatás történhet a települési önkormányzatnál, illetve az önkormányzat fenntartásában álló intézménynél.

Várjuk azon 16-25 év közötti, nappali tagozatos, tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok jelentkezését, akik nem rendelkeznek sem vállalkozói, sem egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal.

A programhoz csatlakozás feltételeiről, a további információkról és teendőkről tájékoztatás kérhető a Polgármesteri Hivatalban Horváth Csillánál, vagy az alábbi telefonszámon:

06-30 3366-531

A munkavégzés előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák a Mórahalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán közvetítést kérőként nyilvántartásba vetesse magát. Az ehhez szükséges dokumentumokról és eljárásrendről a jelentkezést követően tájékoztatjuk a diákokat!

A jelentkezéseket várjuk 2017. június 29. napján 15 óráig a ruzsa@ruzsa.hu e-mail címre, feltüntetve a jelentkező nevét és telefonszámát!

HŐSÉGRIADÓ

Tisztelt Lakosság!

Dr. Szentes Tamás tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár az ország egész területére vonatkozóan 2017. június 22-én (csütörtök) 00.00 órától június 26-án (hétfő) 24.00 óráig II. fokú hőségriasztást rendelt el.

Az Országos Meteorológia Szolgálat jelentése alapján tartós kánikulára számíthatunk, és legalább három napon át 27 fok felett alakul a napi középhőmérséklet.

HŐSÉGRIADÓ bővebben…

Partnerségi hirdetmény

Ruzsa Község Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet készítését kezdte meg. Jelen értesítésünk az előzetes tájékoztatás szakaszához kapcsolódik.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R) 43/A. § (2) bekezdés a) pontja és Ruzsa Község Önkormányzata 8/2017. (V. 31.) sz. önkormányzati rendelettel jóváhagyott „Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályai” szerint Ruzsa lakossága, civil, gazdasági, szakmai és hitéleti szervezetei az új Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet készítéséhez javaslatokat tehetnek, adatokat szolgáltathatnak
2017. június 12-től – 2017. július 03-ig.

A kézikönyvhöz és a rendelethez vonatkozó javaslataikat írásban adhatják le – a polgármesternek címezve – küldhetik postai levélben, elektronikus levélben a ruzsa@ruzsa.hu elektronikus levélcímre, vagy leadhatják személyesen ügyfélfogadási időben az Önkormányzat Hivatalában.
A Településképi Arculati Kézikönyv készítéséhez a település különböző jellegzetes, karakteres részeit, épített, természeti vagy táji elemeit korábbról megörökítő képi (akár kézzel rajzolt) ábrázolásokat mutathatják be digitális publikálásra, vagy digitalizálást követően küldhetik szintén a fenti elektronikus postafiókba.
A széles társadalmi bevonás érdekében, a partnerségi rendeletnek megfelelően a témában a készítés folyamata alatt lakossági fórumot is tartunk, melyre szeretettel meghívjuk!

Időpontja: 2017. június 27-én 18:30 óra
Helye
: Ruzsa Község Önkormányzat Hivatalának tanácsterme (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.)

 A lakossági fórumon szóban is elmondhatja ötleteit, javaslatát, valamint a fórumot követő 8 napon belül a fent megadott e-mail címre is eljuttathatja írásban.
Mellékelt előzetes tájékoztatóban olvashat a településképi arculati kézikönyvről és településképi rendeletről bővebben.
Az egyeztetésben résztvevők folyamatos tájékoztatása Ruzsa Község Önkormányzata – 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. –hirdetőtábláján, és a község honlapján – www.ruzsa.hu – elhelyezett hirdetéseken keresztül.
Kérjük, hogy észrevételeivel és tanácsaival segítse közös munkánkat!

Az előzetes tájékoztató Ruzsa Község Településképi Arculati Kézikönyvének, valamint Településképi Rendeletének elkészítéséhez letölthető itt!

Sánta Gizella polgármester