Ruzsa Község Önkormányzata bejegyzései

Az Önkormányzati Adóhatóság hatáskörébe tartozó adókkal kapcsolatos tájékoztató

Az Önkormányzati Adóhatóság hatáskörébe tartozó adókkal kapcsolatos tájékoztató letölthető itt!

TÁJÉKOZTATÓ  2021.

Tájékoztatás a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó 2021. január 1. napjától hatályos idegenforgalmi adót érintő szabályokról

A Kormány az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 696/2020. (XII. 29.) Korm. rendeletével módosította 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendeletét, amely szerint 2021. január 1. napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig az ebben az időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.

A fenti rendelkezések alapján 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnéséig nem terheli adókötelezettség azt az adófizetésre kötelezett magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Ruzsa Község Önkormányzata illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó beszedésére kötelezettnek (szálláshely-szolgáltatónak) ettől az időponttól az idegenforgalmi adót nem kell beszednie és befizetnie, viszont továbbra is be kell vallania (elektronikus úton vagy papír alapú nyomtatványon) az önkormányzathoz, az eddig szokásos módon tárgyhónapot követő hó 15. napjáig.

Az adóbevallás az E-önkormányzat portál felületről érhető el, on-line kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint – akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is – nyomtatható PDF formátumban.

Fődi Anita jegyző

KÖZLEMÉNY – Mesevilág Bölcsőde és a Mini Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről

KÖZLEMÉNY

a Mesevilág Bölcsőde és a Mini Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről

Ruzsa Község Önkormányzata – mint a Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fenntartó Önkormányzata – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 37.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján ezúton értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy az általa fenntartott intézményben a 2021. nyári takarítási munkálatainak elvégzésére kijelölt zárvatartási időszak az Intézményvezető javaslatának figyelembevételével az alábbiak szerint került meghatározásra:

Mesevilág Bölcsőde: 2021.07.19-től 2021.07.30-ig (2 hét)

Mini Bölcsőde: 2021. 08.02-től 2021. 08.13-ig (2 hét)

 Ruzsa, 2021. február 12.

Sánta Gizella polgármester

Toborzás katonai szolgálatra, speciális önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálatra

Tájékoztatás a  2021. április 7- május 21. között induló kiképzési programról önkéntes területvédelmi tartalékos (ÖTT) katonai szolgálatot vállalók részére.

A kiképzés helyszíne Makó, a foglalkozások hétfő- péntek között, napi 8 órás munkarendeben zajlanak.

EPSON MFP image

Az érdeklődőket a Szegedi Toborzó Irodába várják, itt kaphatnak részletes tájékoztatást, illetve jelentkezésüket is itt tehetik meg.

A jelentkezés feltétele:

  • büntetlen előélet
  • egészségügyi és pszichológiai vizsgálaton való megfelelés.

 A személyes megjelenést megelőzően a várakozás elkerülése érdekében ajánlják időpont foglalását  mely a 62/554-070 telefonszámon lehetséges.

 A Szegedi Toborzó Iroda címe és ügyfélfogadási ideje az alábbi: Szeged, Dr. Boross József u. 5. Telefonszám: 62/554-070
e-mail: csongrad.toborzo@mil.hu
Ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök: 8.00-15.30, péntek 8.00-12.00

A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. Toborzó és Érdekvédelmi Központ (Szeged) továbbra is végzi a szerződéses és az önkéntes tartalékos katonai szolgálatra történő toborzással, illetve a nyugállományú katonákkal és hozzátartozóikkal kapcsolatos érdekvédelmi és kegyeleti ügyekkel kapcsolatos feladatait. Tekintettel a járványügyi helyzetre az ügyfelekkel történő kapcsolattartás elsődlegesen telefonon és elektronikus úton történik.

A jelentkezők részére – amennyiben megfelelnek a feltételeknek – hosszú távú, biztos, kiszámítható munkahelyet ajánlanak a Magyar Honvédség kötelékében.

Bővebben az alábbi tájékoztató nyújt információt.

TÁJÉKOZTATÓ 1

TÁJÉKOZTATÓ 2

Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. Toborzó és Érdekvédelmi Központ (Szeged)

Kiszabható állatvédelmi bírság díjtételének módosulása

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény és az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Kormányrendelet 2021. január 7. napjától hatályos módosulása alapján nyomatékosan felhívom az állattartók figyelmét az alábbi változásokra.

Különösen fontos a kedvtelésből tartott állatok vonatkozásában kiszabható állatvédelmi bírság díjtételének módosulása, hiszen az eddigi 15.000,-Ft-os alapösszeg 75.000,-Ft-ra módosult!!! A bírság alapösszegének megemelése a további jogkövetkemények alól továbbra sem mentesíti az állattartót.

Vegyük példaként a két leggyakrabban előforduló probléma tekintetében a Hatóság által minimálisan kiszabható bírságok összegét a kedvtelésből tartott állatok vonatkozásában:
(fontos megjegyezni, hogy a Hatóságnak mérlegelési jogköre ezektől a tételektől csak és kizárólag magasabb összeg megállapítására van):

  • amennyiben az állattartó az állatra vonatkozóan kötelezően előírt adatszolgáltatást nem, vagy nem megfelelően teljesítette (ebösszeírás), a bírság alapösszege: 150.000,-Ft;
  • amennyiben az állattartó az állat kötelező egyedi jelölését (chip) nem végeztette el a bírság alapösszege: 225. 000,-Ft;
  • amennyiben az állattartó az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott, a bírság alapösszege: 450.000,-Ft.

Ezúton is tájékoztatom Önöket, hogy a 3 évente esedékes ebösszeírásra 2022. tavaszán kerül sor, azonban az adatszolgáltatás folyamatos (új eb beszerzése, bejelentett eb elhullása). Az erre vonatkozó bejelentő lap letölthető a www.ruzsa.hu weboldal Hivatal menüpontjában a Letölthető nyomtatványok almenüpontból, vagy hozzáférhető a Hivatal 4. számú irodájában.

Fentiek alapján ismételten felhívom Lakosaink figyelmét a gondos és felelős állattartásra!