ruzsa bejegyzései

HIRDETMÉNY – Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

HIRDETMÉNY

 Ruzsa Község Polgármestere a Képviselő-testület által átruházott hatáskörében eljárva a 2020. évi pályázati kiírás alapján benyújtott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázatokat elbírálta.

2019. november 5. napjáig, a pályázati kiírásban szereplő beadási határidőig 6 db „A” típusú pályázat érkezett a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatalhoz.

A pályázatok elbírálása és rangsorolása Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatások rendszeréről és a szociális ellátásokról szóló 8/2018.(V.31.) Rendeletének 15. §-a szerint történt, amelynek során a 6 „A” típusú pályázat havi 10.000,-Ft-os támogatásban részesült.

„A” típusú pályázat esetén az ösztöndíj folyósításának időtartama a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021-es tanév első féléve, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy ez idő alatt a támogatott beiratkozott hallgatója legyen a felsőoktatási intézménynek, valamint szükség esetén teljesítse a változás-bejelentéseket.

A megállapított ösztöndíj összegéről a pályázók értesítést kaptak.

Fődi Anita  jegyző

RUZSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

Ruzsa község a jelenleg hatályban lévő területfejlesztési koncepciója 2004-ben készült el és került elfogadásra Ruzsa Község Önkormányzata által.Az elmúlt időszak alattjelentősebb változás nem következett be a településen. Azonban az eltelt évek alatt végbement gazdasági, jogszabályi, intézményi ellátási változások együttes ismeretében -az újbóli fejlődés lehetőségit is érzékelve-döntött úgy Ruzsa Község Képviselő-testülete, hogy módosítja és az új jogszabály tartalmi és formai elvárásokkal összhangba hozza Településfejlesztési Koncepcióját. Az elfogadott teljes dokumentáció elérhető a következő linken! Dokumentáció letöltése

Tájékoztató ingatlantulajdonosok részére a villamos hálózatok körüli gallyazásról

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingatlanjukon található villamos hálózat folyamatos és biztonságos működéséhez a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) és a 2/2013 (I.22.) NGM rendelet a villamos vezetékek biztonsági övezetére vonatkozóan speciális tiltó és korlátozó rendelkezéseket tartalmaz. Ilyen korlátozás, hogy a villamos vezetékek biztonsági övezetét sértő növényeket gallyazni kell, vagy szükség esetén ki kell vágni. Ez elsősorban azon ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége, amelyen a biztonsági övezetet sértő növények találhatók. Tájékoztató ingatlantulajdonosok részére a villamos hálózatok körüli gallyazásról bővebben…