Kiszabható állatvédelmi bírság díjtételének módosulása

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény és az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Kormányrendelet 2021. január 7. napjától hatályos módosulása alapján nyomatékosan felhívom az állattartók figyelmét az alábbi változásokra.

Különösen fontos a kedvtelésből tartott állatok vonatkozásában kiszabható állatvédelmi bírság díjtételének módosulása, hiszen az eddigi 15.000,-Ft-os alapösszeg 75.000,-Ft-ra módosult!!! A bírság alapösszegének megemelése a további jogkövetkemények alól továbbra sem mentesíti az állattartót.

Vegyük példaként a két leggyakrabban előforduló probléma tekintetében a Hatóság által minimálisan kiszabható bírságok összegét a kedvtelésből tartott állatok vonatkozásában:
(fontos megjegyezni, hogy a Hatóságnak mérlegelési jogköre ezektől a tételektől csak és kizárólag magasabb összeg megállapítására van):

  • amennyiben az állattartó az állatra vonatkozóan kötelezően előírt adatszolgáltatást nem, vagy nem megfelelően teljesítette (ebösszeírás), a bírság alapösszege: 150.000,-Ft;
  • amennyiben az állattartó az állat kötelező egyedi jelölését (chip) nem végeztette el a bírság alapösszege: 225. 000,-Ft;
  • amennyiben az állattartó az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott, a bírság alapösszege: 450.000,-Ft.

Ezúton is tájékoztatom Önöket, hogy a 3 évente esedékes ebösszeírásra 2022. tavaszán kerül sor, azonban az adatszolgáltatás folyamatos (új eb beszerzése, bejelentett eb elhullása). Az erre vonatkozó bejelentő lap letölthető a www.ruzsa.hu weboldal Hivatal menüpontjában a Letölthető nyomtatványok almenüpontból, vagy hozzáférhető a Hivatal 4. számú irodájában.

Fentiek alapján ismételten felhívom Lakosaink figyelmét a gondos és felelős állattartásra!