Hírek kategória bejegyzései

Az Önkormányzati Adóhatóság hatáskörébe tartozó adókkal kapcsolatos tájékoztató

Az Önkormányzati Adóhatóság hatáskörébe tartozó adókkal kapcsolatos tájékoztató letölthető itt!

TÁJÉKOZTATÓ  2021.

Tájékoztatás a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó 2021. január 1. napjától hatályos idegenforgalmi adót érintő szabályokról

A Kormány az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 696/2020. (XII. 29.) Korm. rendeletével módosította 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendeletét, amely szerint 2021. január 1. napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig az ebben az időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.

A fenti rendelkezések alapján 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnéséig nem terheli adókötelezettség azt az adófizetésre kötelezett magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Ruzsa Község Önkormányzata illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó beszedésére kötelezettnek (szálláshely-szolgáltatónak) ettől az időponttól az idegenforgalmi adót nem kell beszednie és befizetnie, viszont továbbra is be kell vallania (elektronikus úton vagy papír alapú nyomtatványon) az önkormányzathoz, az eddig szokásos módon tárgyhónapot követő hó 15. napjáig.

Az adóbevallás az E-önkormányzat portál felületről érhető el, on-line kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint – akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is – nyomtatható PDF formátumban.

Fődi Anita jegyző

Kiszabható állatvédelmi bírság díjtételének módosulása

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény és az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Kormányrendelet 2021. január 7. napjától hatályos módosulása alapján nyomatékosan felhívom az állattartók figyelmét az alábbi változásokra.

Különösen fontos a kedvtelésből tartott állatok vonatkozásában kiszabható állatvédelmi bírság díjtételének módosulása, hiszen az eddigi 15.000,-Ft-os alapösszeg 75.000,-Ft-ra módosult!!! A bírság alapösszegének megemelése a további jogkövetkemények alól továbbra sem mentesíti az állattartót.

Vegyük példaként a két leggyakrabban előforduló probléma tekintetében a Hatóság által minimálisan kiszabható bírságok összegét a kedvtelésből tartott állatok vonatkozásában:
(fontos megjegyezni, hogy a Hatóságnak mérlegelési jogköre ezektől a tételektől csak és kizárólag magasabb összeg megállapítására van):

  • amennyiben az állattartó az állatra vonatkozóan kötelezően előírt adatszolgáltatást nem, vagy nem megfelelően teljesítette (ebösszeírás), a bírság alapösszege: 150.000,-Ft;
  • amennyiben az állattartó az állat kötelező egyedi jelölését (chip) nem végeztette el a bírság alapösszege: 225. 000,-Ft;
  • amennyiben az állattartó az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott, a bírság alapösszege: 450.000,-Ft.

Ezúton is tájékoztatom Önöket, hogy a 3 évente esedékes ebösszeírásra 2022. tavaszán kerül sor, azonban az adatszolgáltatás folyamatos (új eb beszerzése, bejelentett eb elhullása). Az erre vonatkozó bejelentő lap letölthető a www.ruzsa.hu weboldal Hivatal menüpontjában a Letölthető nyomtatványok almenüpontból, vagy hozzáférhető a Hivatal 4. számú irodájában.

Fentiek alapján ismételten felhívom Lakosaink figyelmét a gondos és felelős állattartásra!

Kormányzatai Ügyfélvonal elektronikus ügyintézési portál használatát érintő lakossági ügyfélszolgálatról

Tisztelt Ügyfelek!

A pandémiás időszakban különös fontossággal bír az, hogy az ügyfelek használják az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat. Ennek elősegítése érdekében, 2021. január 1-től a Kormányzati Ügyfélvonal (1818) segíti az elektronikus ügyintézési portál használatát.

A 1818 a következő szolgáltatások ellátását biztosítja:

  • segítségnyújtás a rendszerbe való belépéshez;
  • technikai segítség az oldalon megjelenő szolgáltatások kapcsán;
  • ügyfelek támogatása az ASP rendszer használata során;
  • kapcsolattartás a központi szolgáltatóval, valamint az ügyféltámogatói feladatokat ellátó szervezetekkel;
  • intézhető ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás;
  • SZEÜSZ-szel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések, észrevételek fogadása, kivizsgálása, továbbítása, megválaszolása.

Az önkormányzati adó és egyéb hivatali ügyekben természetesen továbbra is az önkormányzat az illetékes, és a saját ügyfélszolgálati csatornán keresztül biztosít támogatást.

Javasoljuk, hogy ügyeik intézéséhez használják az e-önkormányzatportál szolgáltatásait.