Egyéb kategória bejegyzései

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés

Tisztelt Lakosság!

A Kormány 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja 2021. június 15. napjától.

Fentiekre tekintettel a Képviselő-testület 2021. június 30. napján 15 óra 30 perctől tartja rendes ülését. 

Képviselő-testületi ülés helye: 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. – tanácsterem.

Meghívó

előterjesztések polgármesteri döntések1  polgármesteri döntések2 polgármesteri döntések 3 polgármesteri döntések 4

A Képviselő-testület ülése nyilvános!

Sánta Gizella polgármester

Az Önkormányzati Adóhatóság hatáskörébe tartozó adókkal kapcsolatos tájékoztató

Az Önkormányzati Adóhatóság hatáskörébe tartozó adókkal kapcsolatos tájékoztató letölthető itt!

TÁJÉKOZTATÓ  2021.

Tájékoztatás a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó 2021. január 1. napjától hatályos idegenforgalmi adót érintő szabályokról

A Kormány az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 696/2020. (XII. 29.) Korm. rendeletével módosította 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendeletét, amely szerint 2021. január 1. napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig az ebben az időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.

A fenti rendelkezések alapján 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnéséig nem terheli adókötelezettség azt az adófizetésre kötelezett magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Ruzsa Község Önkormányzata illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó beszedésére kötelezettnek (szálláshely-szolgáltatónak) ettől az időponttól az idegenforgalmi adót nem kell beszednie és befizetnie, viszont továbbra is be kell vallania (elektronikus úton vagy papír alapú nyomtatványon) az önkormányzathoz, az eddig szokásos módon tárgyhónapot követő hó 15. napjáig.

Az adóbevallás az E-önkormányzat portál felületről érhető el, on-line kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint – akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is – nyomtatható PDF formátumban.

Fődi Anita jegyző

KÖZLEMÉNY – Mesevilág Bölcsőde és a Mini Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről

KÖZLEMÉNY

a Mesevilág Bölcsőde és a Mini Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről

Ruzsa Község Önkormányzata – mint a Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fenntartó Önkormányzata – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 37.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján ezúton értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy az általa fenntartott intézményben a 2021. nyári takarítási munkálatainak elvégzésére kijelölt zárvatartási időszak az Intézményvezető javaslatának figyelembevételével az alábbiak szerint került meghatározásra:

Mesevilág Bölcsőde: 2021.07.19-től 2021.07.30-ig (2 hét)

Mini Bölcsőde: 2021. 08.02-től 2021. 08.13-ig (2 hét)

 Ruzsa, 2021. február 12.

Sánta Gizella polgármester

Kormányzatai Ügyfélvonal elektronikus ügyintézési portál használatát érintő lakossági ügyfélszolgálatról

Tisztelt Ügyfelek!

A pandémiás időszakban különös fontossággal bír az, hogy az ügyfelek használják az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat. Ennek elősegítése érdekében, 2021. január 1-től a Kormányzati Ügyfélvonal (1818) segíti az elektronikus ügyintézési portál használatát.

A 1818 a következő szolgáltatások ellátását biztosítja:

  • segítségnyújtás a rendszerbe való belépéshez;
  • technikai segítség az oldalon megjelenő szolgáltatások kapcsán;
  • ügyfelek támogatása az ASP rendszer használata során;
  • kapcsolattartás a központi szolgáltatóval, valamint az ügyféltámogatói feladatokat ellátó szervezetekkel;
  • intézhető ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás;
  • SZEÜSZ-szel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések, észrevételek fogadása, kivizsgálása, továbbítása, megválaszolása.

Az önkormányzati adó és egyéb hivatali ügyekben természetesen továbbra is az önkormányzat az illetékes, és a saját ügyfélszolgálati csatornán keresztül biztosít támogatást.

Javasoljuk, hogy ügyeik intézéséhez használják az e-önkormányzatportál szolgáltatásait.