Fúrt kutak engedélyezésének kérdése

Fúrt kutak engedélyezésének kérdése

változások 2024. január 1-től

 Az elmúlt években többször változtak a korábban létesített, és az egy-egy adott határidő után létesítendő fúrt kutak legalizálásának, engedélyeztetésének, bejelentésének szabályai, valamint az ahhoz kapcsolódó határidők. Úgy tűnik ezen hullám végére érve 2024. január 1. napjától ténylegesen kialakul a vonatkozó jogi szabályozás, melynek legfontosabb, a lakosságot leginkább érintő elemeiről az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket:

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2024. január hó 1-től érvényes szövege szerint azok a háztartási talajvízkutak, amelyek vízkészletvédelmi szempontból kockázatmentes területre esnek engedély és bejelentés nélkül lesznek üzemeltethetőek.

A 2024. január 1. előtt – engedéllyel, vagy engedély nélkül – létesített háztartási talajvízkutak pedig továbbra is bejelentés és engedélyeztetés nélkül fenntarthatóak lesznek.

A vízkészletvédelmi szempontból kockázatos területeken 2024. január 1. előtt – engedéllyel vagy engedély nélkül – létesített háztartási talajvízkutak ugyancsak engedély és bejelentés nélkül lesznek fenntarthatóak, míg az új, 2024. január 1. napja után létesítendő háztartási talajvízkutak egyszerűsített engedélyezési feladata ezeken a területeken a helyi vízügyi hatóságra, azaz a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságára hárul.

Fontos hangsúlyozni, hogy továbbra is külön kezelendőek a háztartási célú fúrt kutak, illetve azok, melyekkel a vízkivétel mezőgazdasági céllal (például öntözés vagy haszonállatok itatása, bár ez utóbbinál további jogszabályi előírásoknak is meg kell felelni) történik.

Az amnesztiát kapott, be nem jelentett mezőgazdasági célú kutakat december 31-ig csupán regisztrálni kell a Nemzeti Földügyi Központnál, ami ingyenes és szankciómentes. A mezőgazdasági célú talajvízkutak a vízkivételi szempontból kockázatos területeken vízjogi engedély alapján lesznek 2024. január 1-jétől létesíthetők, szemben a kockázatmentes besorolású területekkel, ahol ugyanezek a kutak csupán az egyszerűbb, bejelentés és hatósági jóváhagyási eljárás alá tartoznak majd.

Fentiekből is jól látható, hogy kardinális kérdés lesz a kutak engedélyezése szempontjából, hogy az adott kút vízkészletvédelmi szempontból kockázatos, vagy kockázatmentes területen helyezkedik el. Ennek ellenőrzésére az Országos Vízügyi Főigazgatóság publikálja az aktuális, ún. Vízkészletvédelmi országtérképet, ahol helyrajzi szám alapján az adott ingatlan besorolása megtekinthető.

Link:

http://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem/

Honlapunkon publikáljuk ezen térkép linkjét, egy egyszerűsített összefoglaló táblázatot arra vonatkozóan, hogy az adott kúttal milyen további feladatok keletkeznek, vagy nem keletkeznek.

A Hivatalban is segítjük eligazodását abban, hogy az érintett ingatlanon létesítendő kút kockázatos területen helyezkedik-e el (ehhez mindenképpen szükséges az érintett ingatlan helyrajzi száma), azonban az esetlegesen szükségessé váló eljárások lebonyolítása 2024. január 1. napjától a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, illetve a Nemzeti Földügyi Központ hatáskörébe tartozik.

Összefoglaló táblázat:

Öntöző és háztartási kutak_2024. január 1-től