Még jobb kezekben – bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése

Print Friendly, PDF & Email

A “Még jobb kezekben – bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése”, EFOP-1.9.9-17-2017-00005 kódszámú projekt konzorciumban íródott, melyben Mórahalom vállalta a vezető szerepet. A konzorcium tagjai között Ruzsa mellett Röszke és Üllés intézményei szerepelnek még.

A projekt időtartama: 2018. február 01 – 2019. július 31., azaz 18 hónap. A projekt összköltsége: 15.000.000 Ft.

A négy intézmény közös összefogással, a zenei neveést és mozgást helyezte előtérbe, így 5 alkalommal képzésen vesz részt a teljes 24 fős bölcsődei kisgyermeknevelői kollektíva.

Másik kiemelt cél volt, hogy 3 kisgyermeknevelő nyelvvizsgához jusson, mellyel a jelenlegi középfokú végzettség helyett felsőfokú végzettséggel fognak rendelkezni.

A projekt közvetlen célcsoportja egyrészt az imént említett kisgyermeknevelők, illetve az összesen 10 bölcsődei csoportba járó, bölcsődei ellátásban részt vevő kisgyermekek és családjaik. A projekt időtartama alatt 12 családi délutánt tervez mindegyik bölcsőde megvalósítani, melynek színes eszköztára lesz a pályázatból újonnan beszerzett eszközkészlet.

Baloghné Baranyás Ágnes

projektmenedzser, mórahalmi intézmény

 

MÉRFÖLDKÖVEK:

Az EFOP-1.9.9-17-2017-00005 azonosítószámú projekt megvalósítása 2018.02.01-én megkezdődött. A projekt első fél évében, az 1. mérföldkő alatt az alábbi programelemek valósultak meg:

A kisgyermeknevelők szakmai munkájának támogatása és a gyermekek mozgásfejlesztése céljából beszerzésre kerültek a projektben tervezett eszközök és szakkönyvek.

Településenként 4 családi délután került megrendezésre a farsang, a tavasz, a mozgás és a hagyományőrzés jegyében.

A projektben érintett négy település kisgyermeknevelői részt vettek az első képzésen, ahol a zenei nevelés módszertanának megismerése, zenei anyag bővítése, a zenei képességek és a hangszerjáték fejlesztése volt a cél.

A projektben minden település részére havonta írószer, a bölcsődei foglalkozásokhoz szükséges anyagok finanszírozása is megoldott a projektidőszak alatt, amely nagyban segíti a minőségi foglalkozások megvalósítását.

JÚLIUS 31, 2018

EFOP-1.9.9-17-2017-00005 projekt 2. mérföldkövének ideje alatt az alábbi programok valósultak meg.

Településenként további 5 családi délután került megrendezésre, ahol többek között a színekkel, az egészséges életmóddal, a közlekedéssel és a karácsony varázslatával ismerkedhettek meg a gyerekek és őket kísérő szüleik.

Ebben a félévben az érintett települések kisgyermeknevelői 3 képzésen is gyarapíthatták tudásukat. A Kerekítő Mondókás Móka képzésen az ölbéli játékok varázslatos világába nyerhettek betekintést a bölcsődék munkatársai és sajátíthatták el azokat a mondókákat, dalokat, amelyekkel hatékonyan tudják segíteni a gyermekek érzelmi biztonság érzését, kötődését. A Kerekítő Bábos Torna szintén népi dalokra, gyűjtésekre épít. A foglalkozás Kerekítő Manó bábos jeleneteivel kezdődik és tornaszeres játékkal zárul. A résztvevő kisgyermeknevelők dráma és bábjáték ötletekkel gazdagodtak, amelyekkel segíteni tudják a gyerekek képzeletének megmozgatása mellett a világ megismerését is.

Az „Így tedd rá! játékos mozgásfejlesztés” képzés célja az volt, hogy a résztvevők képessé váljanak a népi játék és igény szerint a néptánc, népi ének és ünnepi szokások, a különböző fejlesztő hatásokkal párosított megjelenésének önálló alkalmazására a nevelési munka során.

A mindennapi foglalkozásokhoz szükséges anyagok, írószer ezen mérföldkőben is beszerzésre került mind a 4 településen.

JANUÁR 31, 2019

Az EFOP-1.9.9-17-2017-00005 projekt 3. mérföldkövében az alábbi programok valósultak meg.

Minden településen megtartásra került a hiányzó 3 családi délután. Ezek a farsang, a húsvét és a népi hagyományok ápolásának témakörében kerültek megvalósításra.

A projektben vállalt 5. képzésen is részt vettek a bölcsődék dolgozói a tavasz folyamán. Az „Élményszerű pedagógiai módszerek a kisgyermekek mozgásfejlesztéséhez” című kurzus célja volt érzékennyé tenni a résztvevőket a kisgyermekek fejleszthetőségének lehetőségére, bátorságot, magabiztosságot, szakmaiságot és sokszínű gyakorlatanyagot adni a kezükbe.

Az érintett bölcsődei csoportok részére ebben a mérföldkőben is beszerzésre kerültek az írószerek, a foglalkozásokhoz szükséges anyagok.

JÚLIUS 31, 2019

Vélemény, hozzászólás?